Hoppa till innehåll

Milla Kuisma: Föränderliga arrangemang
10.2 – 5.3.2023

I verken på utställningen har jag arrangerat föremål, varelser, upplevda platser och imaginära syner. I målningarna sammanflätas olika existensformer och tidsmässiga skikt. Detta anknyter till ett sätt att måla som påminner om kollage, där helheten består av flera delar som knyts samman.

Skikten som överlappar varandra täcker och avslöjar olika skeden i den skapande processen. Jag har lekt med spänningar mellan yta och djup och det livlösa och det organiska. I målandet ingår att känna glädje över att skapa, att uthärda osäkerhet, att avstå och att hitta.

I verken finns tecken på tidens gång och förändring. Arrangemangen färgas av obeständighet. När jag har arrangerat elementen på målningarna har jag funderat över balansgången mellan kontroll och oregerlighet. Livet går inte som vi önskar, utan spirar, slingrar sig, torkar och ger rum till något nytt.

Tack till Centret för konstfrämjande för understödet.

Milla Kuisma (f. 1980) är en bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. Hon fick examen som bildkonstnär vid Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2005 och som magister i konst vid Aalto-universitetet 2019. Kuismas verk har visats på flera separatutställningar och grupputställningar på olika håll i Finland. Hennes målningar finns bland annat i Statens konstverkskommissions samlingar och i samlingarna hos Statens konstråd i Sverige.

Saftservering 21 – 26.2.2023.