Hoppa till innehåll

Johan Ludvig Runeberg är Finlands nationalskald. Förutom diktare var han även lärare, journalist och professor. Runeberg skapade på 1830- och 40- talet en idealbild av Finlands folk och natur, och genom Fänrik Ståls sägner hjälpte han finländarna att skapa sin egen, starka identitet. Runeberg blev nationalskald redan medan han levde och hans födelsedag började firas.

Jakobstad

Runeberg föddes i Jakobstad år 1804. Han studerade i Åbo och senare i Helsingfors. Han publicerade sina första dikter redan under studietiden

Borgå

Till Borgå flyttade Runeberg med sin växande familj år 1837, då han fick tjänst som lektor vid Gymnasiet. Vid sidan om sin lärarkarriär var han även redaktör vid Borgå Tidning. Runeberg använde mycket tid att förnya psalmboken. Runebergs bodde på tre olika adresser i Borgå, förrän de kunde köpa det stora huset i Empire-staden. Hemmet var gästfritt och förutom släkt och vänner, har även flera av Finlands konstnärer och stormän besökt Runeberg.

Kärlek till naturen

På sin fritid rörde sig Runeberg helst i naturen. Han jagade och fiskade. På sommaren hyrde familjen en stuga i skärgården. Hans kärlek till naturen syns även i hans diktning. Runeberg värdesatte skönhet omkring sig. I Borgå berättas ännu många historier och legender om denna man.

Runebergsdagen

Runebergsdagen 5.2 firas varje år. Runeberg tyckte om sötsaker och äter finländare äter runebergstårtor den dagen i hela landet.

Runebergs priset

På Runebergsdagen delas Runebergs priset ut. Det är ett finländskt litteraturpris, som delats ut sedan 1987.