Hoppa till innehåll

I skulptursamlingen ingår över 100 verk, bland annat en byst-samling samt stora monumentala skulpturers gipsmodeller och -statyer.

Öppettider

På sommaren 2.5-31.8 alla dagar kl. 10-16, stängd under midsommaren 23-24.6.
Samlingen är stängd på vintern.

Förfrågningar: J. L. Runebergs hem.

Inträde

Skulptursamlingen och Runebergs hem har gemensam inträdesbiljett.

  • Vuxna 8 €.
  • Pensionärer, arbetslösa och studenter 6 €.
  • Under 18-år gratis.
  • Fritt inträde med Museikortet.
  • Grupper (10–20 pers.) 6 €/pers.

Walter Runeberg

Walter Magnus Runeberg föddes i Borgå 1838 som J. L. och Fredrika Runebergs tredje son. Walter var ett tyst och tillbakadraget barn. Han ritade och modellerade för sig själv. Walter hade det svårt i skolan. Därför lät hans föräldrar honom studera konst, fast en akademisk utbildning hade i tidens anda varit önskvärd. Walter gick i Konstföreningens ritskola i Helsingfors och tog studenten samtidigt. Därefter fortsatte studierna i ritskolan i Åbo, där han även mötte sin blivande fru Lina Elfving.

Köpenhamn

Walter studerade till bildhuggare i Köpenhamns Konstakademi (1858-1862) för den tidens stora mästare. Han anammande tidsepokens rådande stilriktning, nyklassicismen, som gynnade antikens formspråk och mytologiska motiv.

Rom

Rom var på denna tid Europas konstcentrum och hit flyttade Walter tillsammans med fru Lina. I Rom fanns konstskolor för fortsatta studier samt rikligt med antika motiv. Walter utvecklades mycket under tiden i Rom och hann förutom byster göra stora monumentala verk.

Paris

År 1876 flyttade familjen med sin son Nino till Paris. I Paris föddes ännu dottern Vasthi och sonen Alfred. Familjen bodde i Paris i 17 år. Under slutet av 1800- talet blev Paris en allt viktigare konststad och stilidealen förändrades. Även Walters verk blev småningom mer realistiska. I Paris gjorde han sina största arbeten, bland annat Alexander II:s monument framför Domkyrkan i Helsingfors.

Helsingfors

Walter Runeberg bodde utomlands i närmare 40 år tills han återvände till Finland 1907. Han jobbade i sin ateljé fram till sin död 1920. Han erhöll mycket beställningar, både för byster och minnesmärken. Till Finlands föreningsbank gjorde han åtta stora reliefer, vars modeller visas i skulptursamlingen.

Walter Runeberg var en produktiv och framgångsrik konstnär, den finländska skulpturkonstens pionjär. Han var medlem i både St. Petersburgs, Sveriges och Danmarks Konstakademier. Walters konst representerar klassisk bildhuggarkonst och han har beskrivits som en idealist. Walter har själv sagt att konstnärens livsuppgift är en kallelse som kräver skönhet, upphöjdhet och idealism av konsten.

Samlingens uppkomst

När Walter Runeberg dog i Helsingfors 23.12.1920 uppstod tanken om att grunda ett museum. Museet beslöts grundas i Borgå. Walters barn donerade verken åt Borgå stad. Donationen omfattade både gipsskulpturer, avgjutningar, gjutformar och andra verktyg. Senare har samlingen utökats genom donationer av andra verk av Walter.

Skulptursamlingen invigdes 1921. Till sin nuvarande plats intill Runebergs hem flyttades samlingen år 1961.

Antik mytologi och gravmonument

Walter Runeberg bodde i Rom vid två tillfällen: under åren 1862–1865 och senare under åren 1867–1876. Rom var ett populärt resmål bland konstnärer och i Rom omgavs Walter av antika skulpturer. Där blev han en mogen representant för bildhuggeri i nyklassisk stil och under dessa år blev Walter också känd internationellt.

I Italien gjorde Walter flera skulpturer som inspirerats av antik mytologi. Några av dem kan man även beundra i skulptursamlingen i Borgå. Skulpturen Silenus och Satyrerna köptes en gång i tiden till Finska Konstföreningens samling och finns nu i Borgå.

Runebergs tre skulpturgrupper om Psykhe väckte uppmärksamhet på utställningar både i Finland och utomlands. År 1878 fick de ett hedersomnämnande på världsutställningen i Paris. Psykhe med sefyrerna placerades till slut i det kejserliga palatset, sedermera presidentens slott.

Skulpturerna Psykhe med örnen och Psykhe med lampa och dolk i handen av marmor finns i konstmuseet Ateneum. Till Ateneums samlingar hör även marmorskulpturerna Amor och Bacchus som barn, Sovande Amor samt Apollo och Marsyas.

Också frisen i Gamla studenthuset i Helsingfors har fått sitt tema från antik mytologi. I frisen drar Kleobis och Biton sin mors, en Hera-prästinna, vagn under ett festfölje.

Walter Runeberg planerade flera gravmonument. Gravmonumentet De uppstånda som är gjutet av brons och som blev färdigt i Köpenhamn år 1896 ligger på Walter Runebergs egen grav på Sandudds begravningsplats i Helsingfors.

Ängeln på Zacharias Topelius grav blev färdig 1904. Ett gravmonument av röd granit över kommerserådet Johan Askolin och hans fru Rosa ligger på Näsebackens begravningsplats i Borgå.

Monument över stormän och nationella teman

I mitten av 1800-talet hade nationalkänslan ännu starkare börjat komma fram i den finländska konsten. Då Walter Runeberg år 1865 kom från Rom till Finland hade han med sig terrakottaskulpturen Finland värnande sina grundlagar. Skulpturen var det första av hans många symboliska verk med Finlands mö. Med skulpturen firades lantdagen som sammanträdde år 1863 efter en paus på över 50 år.

Monument över J.L. Runeberg

J. L. Runeberg avled år 1877 och Walter fick som uppdrag att göra ett monument över sin far. Man ansåg att det inte var nödvändigt att ordna en tävling utan det ansågs vara lämpligt att skaldens son, som är en uppskattad skulptör, skulle göra statyn av sin far. J. L. Runeberg har avbildats i statyn som 55-åring; han var 55 år gammal när den andra delen av Fänrik Ståls sägner utgavs kring år 1860.

Monumentet över J. L. Runeberg avtäcktes i Esplanadparken i Helsingfors 1885 och samma år i Borgå avtäcktes en annan staty av Runeberg i naturlig storlek utan figuren på piedestalen. På Runebergsdagen samlas Borgåbor vid statyn i Borgå och lyssnar på Runebergskören BSB och hedrar minnet av nationalskalden i ljuset av FBK:s facklor. På valborg sätter kören också mössan på statyn.

Per Brahe

Walters nästa stora beställning var en staty till minne av generalguvernör Per Brahe. År 1880 hade det gått 200 år sedan Brahe dog. Denna staty av brons placerades framför Åbo domkyrka och en mindre version av statyn placerades på torget i Brahestad.

Monumentet över Alexander II

En av Walter Runebergs mest kända skulpturer är monumentet över kejsare och storfurste Alexander II på Senatstorget i Helsingfors. Monumentet avtäcktes år 1894. På basis av en tävling för skulptörer hade man ursprungligen för avsikt att Runeberg gör skulpturen tillsammans med skulptören Johannes Takanen men eftersom Takanen dog fick Runeberg slutföra monumentet. Kejsarens figur bygger på Takanens skisser.

Runeberg skapade de symboliska skulpturgrupper som omger piedestalen. Grupperna heter Lagen (Lex), Ljuset (Lux), Fred (Pax) och Arbete (Labor). Figurerna i gruppen Lagen tolkades senare som Finlands mö och Finlands lejon som har blivit en central symbol i statliga sammanhang i Finland.

Walter Runeberg har även gjort en staty av Alexander I som finns i Borgå domkyrka. Statyn avtäcktes 1909 då Borgå lantdags 100-årsjubileum firades.

Porträtt av konstnärer och vetenskapsmän

Under sin karriär gjorde Runeberg cirka hundra byster. Många skulpturer avbildar kända europeiska konstnärer och vetenskapsmän, och samtidigt berättar det om Runebergs internationella liv.

Bland Runebergs kända modeller fanns bland annat den norske dramaturgen Henrik Ibsen, upptäcktsresanden A. E. Nordenskiöld, författaren Zacharias Topelius, världens första kvinnliga matematikprofessor Sofja Kovalevskaja, statsmannen Leo Mechelin och konstnären Albert Edelfelt.

Med hjälp av dem kan man följa hur konstnärens stil utvecklades från nyklassiska verk som liknar antika skulpturer till verk i mer realistisk stil.