Hoppa till innehåll

Yrjö A. Jänttis konstsamling

Konstsamlingen befinner sig i Borgå Konsthallens utrymmen i Konstfabrikens andra våning och är öppen enligt Borgå Konsthallens öppethållstider.

Fritt inträde.

Utställningen presenterar de nyaste verken från 1950-80-talen. Helheten introducerar besökaren i samtidskonsten. Bland konstnärerna finns många ännu verksamma konstärer.

Finländsk konst från 1800–1900-talet

I den omfattande samlingen, som donerats av Yrjö A. Jäntti, ingår finländsk konst från slutet av 1800-talet till 1980-talet. Samlingen ger en mångsidig översikt över den finländska konsten och de finländska konstnärerna. Samlingen omfattar målningar, grafik, teckningar, skulpturer och medaljer. Antalet verk är drygt tusen.

I samlingen finns många pärlor, till exempel verk av A.W. Finch och Juhani Linnovaara. Skulpturkonsten representeras av bland andra Raimo Utriainen, Tapio Junno och Kaija-Riitta Iivonen.

Miniatyrskulptursamligen är ovanligt omfattande och högklassig. I samlingen ingår också en stor mängd grafik från slutet av 1900-talet av till exempel Tuula Lehtinen, Lauri Ahlgren och Kimmo Kaivanto.

Yrjö A. Jäntti – WSOY:s förlagschef och konstsamlare

Yrjö A. Jäntti (1905–1985) gjorde en lång karriär inom WSOY, där han började arbeta 1926. Åren 1952–1968 var han förlagschef på WSOY. Han innehade dessutom flera förtroendeuppdrag inom förlagsbranschen.

Yrjö A. Jäntti föddes i Borgå 1905 och tog studenten vid Porvoon yhteiskoulu 1923. Han blev filosofie kandidat 1926 och magister 1927. Jäntti studerade litteraturhistoria, konsthistoria och nationalekonomi och bekantade sig med förlagsbranschen under sina många studieresor. Han gjorde studieresor till de nordiska länderna, Estland, Tyskland, Österrike, Italien, England och USA. Han utnämndes till filosofie hedersdoktor vid Åbo universitet 1960. Jäntti dog år 1985 i Helsingfors.

Konstsamlingen tillgänglig för allmänheten

Jäntti blev redan tidigt intresserad av konst. Sina första konstinköp gjorde han i slutet av 1920-talet. Genom sitt arbete följde han också med det finländska kultur- och konstlivet. Han arbetade aktivt för utgivning av konstböcker. På hans initiativ började WSOY beställa författarporträtt av samtidskonstnärerna.

Största delen av sin konstsamling skaffade Jäntti efter år 1969 då han gick i pension. Han ville att också allmänheten skulle få ta del av konstsamlingen. Därför grundade han år 1980 en konststiftelse. Jäntti donerade sin konstsamling till Borgå stad år 1984.

Samlingen öppnades för allmänheten 1984 på Prästgatan i WSOY huset. Sedan 2012 presenteras en del av samlingen i Konsthallen i Konstfabriken.