Hoppa till innehåll

Gravmonument över J. L. Runeberg

Johan Ludvig Runeberg dog i en ålder av 73 år den 6 maj 1877. Han är begravd på Näse begravningsplats i Borgå.

J. L. Runebergs grav ligger på en hög kulle. Gravvalvet har sprängts i berget. Fredrika Runeberg dog 1879, och hon begravdes i samma valv. Fredrikas namn finns på andra sidan av monumentet.

På Runebergs grav fanns i början ett kors från Sankt Petersburg, som några kvinnor från Helsingfors beställt. År 1879 ordnades en tävling för formgivningen av gravmonumentet, projektet försenades dock och avbröts på grund av att det saknades finansiering. Sammanlagt ordnades det sist och slutligen tre formgivningstävlingar. Arkitekten Ferdinand Öhman vann till slut tävlingen.

Gravmonumentet som tillverkats av svart granit finansierades genom medborgarinsamling, och det avtäcktes den 5 maj 1888. Framsidan av stenen är utsmyckad med en stjärna och text ”Fosterlandet reste vården” och baksidan av stenen med en stjärna och lyra.

På begravningsdagen tystnade staden

När Runeberg begravdes den 12 maj var det sorgflaggning i staden och stadens butiker var stängda. Vägen som ledde från Runebergs hem till gravplatsen kantades av granar och gatorna var dekorerade med grankvistar. I begravningsföljet gick förutom familjen och släktingarna bland annat representanter för regeringen, senaten, kyrkan, universitetet och Borgå stad, konstnärer och författare samt stadens invånare.

Fredrik Pacius ledde gardets musikkår och studenternas sångare. Runebergs vän J. V. Snellman höll ett minnestal å Finlands folks vägnar och lade en krans av liljekonvaljer och lagerblad vid graven. Också en annan vän, Zachris Topelius, talade vid graven som representant för universitetet.

Källor: Rahikainen, Agneta: Johan Ludvig & Fredrika Runeberg – En bildbiografi. Helsingfors 2003; Lindgren, Liisa. Memoria — Gravvårdar, skulpturkonst och minneskultur, Helsingfors 2009; Bild: Gustav Sandberg, SLS 1849_457, Finna.fi.