Hoppa till innehåll

Askel eteenpäin!

Askel eteenpäin – ett steg framåt är en kostnadsfri utbildning för invandrare som passerat integrationstiden. Utbildningen ordnas 8.1.–24.5.2024.

För vem?

Utbildningen är riktad till vuxna invandrare, som passerat sin integrationstid men fortfarande vill utveckla sina grundläggande färdigheter.

Vad lär man sig?

Varje studerande får en egen studieplan, där man antecknar vilka delar hen deltar i och hur mycket studier hen har per vecka.

Studierna kan innehålla:

  • digikunskaper
  • arbetslivsfärdigheter
  • samhällskunskaper
  • studiefärdigheter
  • läs- och skrivfärdigheter
  • sifferkunskaper
  • interaktion på finska

I studierna kan också ingå kundservice på svenska, idrott och hälsokunskap, handarbete eller framställnignsförmåga enligt intresse och behov. Studiehelheten kan också innehålla arbetspraktik ifall det gynnar den studerande.

När?

8.1.–12.1.2024 är kartläggningsvecka, då alla studerande intervjuas och vi tillsammans gör upp studieplanen.

15.1.–24.5.2024 är utbildningsperioden. Det erbjuds åtminstone 20 timmar undervisning i veckan samt 5 timmar självständiga studier och handledning. Varje studerande deltar enligt sin egen studieplan. I slutet av utbilndingen ordnas utvärderings- och feedbacksamtal där man även tillsammans gör upp en plan för fortsättningen.

Hur kan jag komma med?

Du kan anmäla dig via webbtjänsten eller på plats på medborgarinstitutets kansli under kansliets öppettider.

Enbart personer som passerat sin integrationstid kan antas till utbildningen.

Kursen är kostnadfri för deltagaren. Kursen förverkligas med specialunderstöd från Undervisnings- och kulturministeriet.

Kontaktuppgifter

Christina Nyman

Projektkoordinatorn, Projekt och kommunikation