Hoppa till innehåll

Emilie Björkstén – nationalskaldens käraste

Emilie Björkstén var en poet men i Borgå är hon också känd som Johan Ludvig Runebergs förtjusning. Kärleksförhållandet och brevväxlingen mellan Emilie och Runeberg fortsatte tills Runeberg insjuknade. I diktsamlingen Sandperlor kan man i några dikter läsa Emilies beundran av och kärlek för sin stora förebild Runeberg:

“Blott Du! blott Du! allena Du bland alla!
Dig vill jag älska, Dig, blott Dig tillbe!
O! må mig verlden än en dåre kalla
Förstår väl den mitt väsens väl och ve,
Kan den väl djupet af mitt hjärta se?”

Även Runeberg nämner i en dikt Emilie när han räknar upp sina förtjusningar:
“—en Augusta, en Sofi,
två Marior, två Fredrikor,
och en Emili.”

Fredrika Runebergs vän

Emilie var ändå hela familjens vän och hon hade redan tidigare låtit Fredrika Runeberg läsa och recensera sina dikter. Fredrika försökte tona ner attraktionen mellan Emilie och sin man. I ett brev till Emilie 1857 skriver hon att “Fjäsk och kurtis, snömos och skräp” försvinner med fägringen, men däremot inte “hjärtats goda och sanna värme”.

Vänskapen mellan kvinnorna blev djupare efter Johan Ludvig insjuknade, och Emilie redigerade en diktkalender Mosaiker där det förutom hennes egna dikter finns verser av andra, också av Fredrika. Efter nationalskaldens död utkom Emilies diktsamling Ännu en gång och den har tillägnats “Skalden Runebergs enka med vördnad och kärlek”.

Utomstående tyckte att Emilie var en fjolla och först när breven som Runeberg hade skrivit till henne publicerades år 1940 blev det slutligen klart att förtjusningen inte hade varit ensidigt.
Emilie blev 82 år gammal och hon har begravts på Näsebacken nära Runebergs grav.

Förhållandet mellan Johan Ludvig Runeberg och Emilie Björkstén var temat för filmen Skaldekonungen och flyttfågeln som T. J. Särkkä regisserade år 1940.
 

Källor:
• Mer om Emilie Björksten och Runeberg: www.runeberg.net > Ystävien seurassa/ Runeberg ja naiset.
• Alarto, Anne, Irma Kyrki ja Maija Saraste 2000. Runebergin varjossa.