Hoppa till innehåll

114 företag ansökte om företagsservicesedlar

I slutet av mars tog Borgå stad i samarbete med Posintra i bruk servicesedlar för små och medelstora företag och mikroföretag för att dessa skulle klara av coronasituationen. Ansökningstiden började måndagen 30.3 kl. 9.00. Samma dag ordnade Posintra en webinar med möjlighet till ytterligare frågor. Tiotals personer deltog i webinarerna för att noggrannare sätta sig in i detaljerna i en servicesedelansökan.

Corona COVID-19

I slutet av mars tog Borgå stad i samarbete med Posintra i bruk servicesedlar för små och medelstora företag och mikroföretag för att dessa skulle klara av coronasituationen. Ansökningstiden började måndagen 30.3 kl. 9.00. Samma dag ordnade Posintra en webinar med möjlighet till ytterligare frågor. Tiotals personer deltog i webinarerna för att noggrannare sätta sig in i detaljerna i en servicesedelansökan.

Enligt Posintras utvecklingschef Jutta Westerlund blev man i Posintra överraskad av hur snabbt ansökningarna kom in.
 
– Nyheten om möjligheten att ansöka om servicesedlar för företag nådde företagen snabbt, och av allt att döma hade beredningen av ansökningar börjat redan under veckoslutet, kommenterade Westerlund. 
 
Redan på måndag kväll hade över 114 ansökningar lämnats in. 

– Vi var överraskade av hur snabbt ansökningar lämnades in. På tisdag morgon undrade vi om vi borde fortsätta att ta emot ansökningar, men det kändes orättvist i en situation där vi vid genomgången av ansökningarna märkte att vi redan fått 40 ansökningar som uppfyllde kriterierna för stöd, säger Westerlund.
 
– Det skulle ha funnits klart fler sökande än vad anslaget på 100 000 euro räckte till denna gång. Lyckligtvis finns det också andra finansierings- och stödinstrument att tillgå, och företagsrådgivningen kommer nu att erbjuda dem, konstaterar Westerlund.  

Ansökningarna om företagsservicesedlar behandlas

Behandlingen av ansökningar om företagsservicesedlar och utbetalningen framskrider i samarbete mellan Posintra och Borgå stad så, att vi före 6.4 sammanställer en lista över 40 sökande som uppfyller kriterierna för stöd. Listan lämnas sedan till stadsutvecklingsnämnden. Nämnden har möte 14.4. Beslutet meddelas efter mötet och utbetalningen av stöd börjar samma vecka, dvs. vecka 16. 

Företagsservicesedeln kan användas för att utveckla företagets verksamhet

Företagsservicesedeln är stöd till företag för att utveckla företagets egen verksamhet med egna arbetsinsatser eller för att skaffa sakkunnigtjänster för anpassning av affärsverksamheten.  För beviljande av företagssedlar används 100 000 euro. Värdet på en servicesedel är 2 500 euro. 
 
En företagsservicesedel fick sökas av mikroföretag och små och medelstora företag, oberoende av företagsform, som har sitt hemvist eller verksamhetsställe i Borgå och vars verksamhet har genomgått betydande förändringar på grund av coronaviruset. Företagsservicesedlar beviljas inte föreningar, bostads- och fastighetsbolag eller investeringsbolag. 
Företagsservicesedlar fick sökas via Posintra.
 
Villkoren för beviljande av företagsservicesedel är: 

  • Företaget ska ha haft verksamhet i minst ett år.
  • Företaget ska ha en omsättning på minst 25 000 euro.
  • Företagets affärsverksamhet ska ha varit lönsam innan coronaviruset slog till.
  • Företaget får inte ha anteckningar om betalningsstörningar eller skatteskuld för år 2019. 

Mer information 
 
Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
tfn 040 554 1586
fredrick.von.schoultz@borga.fi

Verkställande direktör Fredrik Pressler, Posintra Oy
tfn 0500 498 969
fredrik.pressler@posintra.fi

Utvecklingschef Jenni Juuvinmaa, Posintra Oy
tfn 050 560 8028
jenni.juuvinmaa@posintra.fi