Hoppa till innehåll

Ändringar i utdelning av ansiktsskydd

Under en dryg vecka ha det delats ut närmare 4000 ansiktsskydd för mindre bemedlade på olika ställen i Borgå. Efterfrågan på ansiktsskydd har avtagit tydligt, och från nästa vecka delas de ut endast i biblioteksbussen, i samband med matutdelningen i WSOY-huset och Fänriksgatan, samt i Samaria-föreningens Fina Fynd-affär.

Under en dryg vecka ha det delats ut närmare 4000 ansiktsskydd för mindre bemedlade på olika ställen i Borgå. Efterfrågan på ansiktsskydd har avtagit tydligt, och från nästa vecka delas de ut endast i biblioteksbussen, i samband med matutdelningen i WSOY-huset och Fänriksgatan, samt i Samaria-föreningens Fina Fynd-affär.

– Vi strävar till att erbjuda ansiktsskydd även till de mindre bemedlade invånarna som inte haft möjlighet att hämta dem från centrum. Vi tackar för responsen och hoppas att vi med utdelningen i bokbussen också når dem, säger social-och hälsovårdschef Ann-Sofie Silvennoinen. Vi vill tacka för responsen vi fått, fortsätter hon.

Fredagen den 28 augusti är sista dagen då ansiktsskydd delas på Familjecentret, Äppelbackens servicecenter, vuxensocialarbetet och invandrartjänsterna. Utdelningen i Gammelbacka allaktivitetshus avslutas redan torsdagen 27 augusti. Skydd finns fortsättningsvis tillgängliga för dem som besöker enheterna.

Utdelning av ansiktsskydd för mindre bemedlade från och med 31. augusti:

  • Bokbussen, enligt tidtabell. www.borga.fi/bibliotek-och-oppettider#bokbussen
  • WSOY-huset, Brunnsgatan 37, vardagar kl. 10–15 i samband med matutdelningen. Arrangör Borgånejdens arbetssökande.
  • Fänriksgatan 16, tisdag och fredag kl. 12.30–14 i samband med matutdelningen. Arrangör: Porvoon lähimmäistyö.
  • Fina Fynd – återvinningsbutiken, Montörsvägen 12, vardagar kl. 10–15. Arrangör: Samaria föreningen.

– Vi fick snabbt igång utdelningen av ansiktsskydd tillsammans med församlingen och Borgå föreningscentral, nu fortsätter vi med bl.a Samaria, Porvoon lähimmäistyö och Borgånejdens arbetssökande. Det är fint att det finns frivilliga, och vi vill tacka för samarbetet för en gemensam sak, säger vårdchefen Katja Blomberg.