Hoppa till innehåll

Anmäl sanitär olägenhet i bostaden elektroniskt

Miljöhälsovården testar en elektronisk tjänst för hantering av kontakter som gäller misstänkt sanitär olägenhet i bostaden.

Miljöhälsovården testar en elektronisk tjänst för hantering av kontakter som gäller misstänkt sanitär olägenhet i bostaden.

Syftet med den elektroniska tjänsten är att göra det lättare att kontakta hälsoinspektören och att säkerställa att alla nödvändiga uppgifter är tillgängliga för inspektören när en inspektion av bostaden görs.

Anmälan om misstänkt sanitär olägenhet kan göras via en länk på webben. För anmälan behövs:

  • den boendes namn och kontaktuppgifter
  • fastighetsägarens namn (t.ex. bostadsaktiebolag)
  • ägarens eller disponentens kontaktuppgifter
  • orsak till kontakten: vilken typ av sanitär olägenhet i bostaden misstänks?
  • när har anmälaren kontaktat fastighetens ägare/disponenten om saken?
  • uppgifter om tidigare undersökningar samt konstaterade skador

Miljöhälsovården önskar respons från användarna om tjänstens användbarhet. Respons kan ges samtidigt som en anmälan skickas in.

Ytterligare information

Tiina Tiainen, servicechef av miljöhälsovården
tfn 040 723 4141
tiina.tiainen@porvoo.fi