Hoppa till innehåll

Anmälning till sommarens simskolor

I Borgå simhall arrangeras under sommaren simskolor på olika nivåer för barn i juni (mån-fre).

I Borgå simhall arrangeras under sommaren simskolor på olika nivåer för barn i juni (mån-fre).

Anmälningen till simskolorna börjar måndagen den 17 maj kl. 12 på internet på adressen www.borga.fi/idrott.

Simskolorna samlas sammanlagt 5–8 gånger beroende på gruppen.

På grund av coronavirusläget är gruppstorlekarna mindre än normalt.  Innan simskolan börjar skickas närmare information till deltagarna om simhallens coronaanvisningar.

I juni ordnas:

  • nybörjar 1-, nybörjar 2-, fortsättnings- och teknikgrupper för 5–6-åringar
  • nybörjar- samt fortsättnings- och tekniksimskolor för barn i skolåldern

I augusti ordnas också simskolor. Anmälning till de grupperna börjar 28 juli kl. 12. Tilläggsuppgifter om grupper och tider i mitten av juli på adressen www.borga.fi/idrott

För att så många barn som möjligt ska få plats i simskolorna, kan ett och samma barn anmälas endast till en simskolegrupp eller en reservplats.

I den elektroniska webbanmälan krävs följande uppgifter: barnets namn, adress, vårdnadshavarens namn, telefonnummer, betalarens socialförsärkringsnummer, faktureringsuppgifter och e-postadress (inte obligatorisk). 

Ytterligare information om grupperna och anmälningsförfarandet på adressen www.borga.fi/idrott eller fås per telefon 040 559 3983 (må–fre kl. 8–16)