Hoppa till innehåll

Anmälningen till de ledda idrotts- och motionsgrupperna börjar 17 augusti

Idrottstjänsterna i Borgå ordnar under läsåret 2020–21 cirka 100 ledda idrotts- och motionsgrupper med olika teman och för olika målgrupper. Dessutom finns det nio grupper utan ledare (boccia, badminton, konditionssal) där utrymmet står till deltagarnas förfogande men verksamheten är inte ledd.

Idrottstjänsterna i Borgå ordnar under läsåret 2020–21 cirka 100 ledda idrotts- och motionsgrupper med olika teman och för olika målgrupper. Dessutom finns det nio grupper utan ledare (boccia, badminton, konditionssal) där utrymmet står till deltagarnas förfogande men verksamheten är inte ledd.

Anmälningen till de ledda grupperna börjar måndagen 17 augusti klockan 9 och man anmäler sig för hela läsåret på en gång. Höstens anmälningsdagar till simahallens grupper är måndagarna 24.8, 28.9 och 2.11 20 från och med klockan 12. 

Grupperna i simhallen startar den 31 augusti. Man kan välja mellan 10 olika grupper i salen, samt 10 vattenjumpagrupper för seniorer och 5 grupper för personer i arbetslivet. Deltagaravgiften i grupperna i simhallen är 3,50 euro för seniorer och för övriga vuxna 7,50 euro. Avgiften inkluderar inträdesavgiften till simhallen och erläggs vid kassan i simhallen. Anmälningen till grupperna i simhallen börjat måndagen den 24 augusti klockan 12.

Idrottstjänsternas övriga grupper startar den 14 september. Anmälning till dessa grupper börjar måndagen 17 augusti klockan 9. I alla grupper är deltagarantalet begränsat och deltagarna antas i anmälningsordning. Deltagaravgifterna är 65 euro/läsår för vuxna, 45 euro/läsår för pensionärer samt till lågtröskelgrupperna samt 40 euro/läsår för barn och ungdomar. Korta introkurser kostar 20 euro/kurs. Därtill är några grupper avgiftsfria.

– På programmet för den nya säsongen finns såväl nya fräscha och aktuella skräddarsydda grupper för någon viss målgrupp samt kurser och utfärder. På programmet finns de alltid populära grupperna såsom rygg- och nackjumpa, stretching och innebandy. Spännande nyheter som till exempel käpphästkurs, KangoJumps-intro samt danskurs för personer med specialbehov finns också på programmet, säger idrottsinstruktör Miia Heikkilä.

Idrottsbroschyren delades ut till hushållen i Borgå 8–9 augusti tillsammans med Medborgarinstitutets broschyr. Broschyren finns att fås även i simhallen, Kokonhallen och Kompassen.

– På grund av coronasituationen följer vi de av hälsovårdsmyndigheterna givna direktiven. Vi önskar, att alla deltagare själva tar ansvar för att hålla coronaviruset i styr, säger Heikkilä.

Till lektionerna får man komma bara då man är helt frisk och man bör sköta sin handhygien noggrant. Varje deltagare bör använda sin egna personliga matta som hen tar med sig till lektionen varje gång.

Tilläggsuppgifter angående utbudet fås av idrottsinstruktörerna Miia Heikkilä, tfn 040 754 0484, Christian Bremer (specialgrupperna) tfn 0400 944 096 och Mari Römpötti-Karlsson, (grupperna i simhallen) tfn 040 821 5666