Hoppa till innehåll

Anmälningen till vårens simskolor börjar

I Borgå simhall arrangeras simskolor på olika nivåer för barn på våren 2021. Anmälan till simskolorna öppnar kl. 12.00 på adressen www.borga.fi/simhallen enligt följande:

 • Måndag 4.1 grupper för barn i åldern 5–6 år
 • Tisdag 5.1 grupper för barn i skolåldern
 • Torsdag 7.1 grupper för barn i ålder 1–3, barn i åldern 3–4 år och grupper för specialbarn

Simskolorna ordnas sammanlagt 8 gånger, förutom grupperna för 1–3-åringar, 3–4-åringar och eftermiddagsgrupperna för 5–6-åringar, vilka träffas 5 gånger.

Vårens nyhet är familjesimskolor. De är avsedda för barn i åldern 1–3 och deras föräldrar.

Följande simskolegrupper ordnas:

 • grupper för 1–3-åringar, 6 grupper
 • grupper för barn 3–4 år, 11 grupper
 • eftermiddagsgrupper för barn 5–6 år, 5 grupper
 • nybörjar 1, nybörjar 2, fortsättnings- och teknikgrupper för barn 5–6 år, 21 grupper
 • nybörjar-, fortsättnings- och teknikgrupper för barn i skolåldern, 9 grupper
 • nybörjar- och teknikgrupper för specialbarn, 3 grupper
 • grundkurs för vuxna ordnas senare på våren och information om den kommer skilt
 • för teknikgrupperna för vuxna ansvarar BS-PU, www.bs-pu.fi

När du anmäler ditt barn till simskolan, bekanta dig först med beskrivningarna av grupperna och se vilken grupp som är på lämplig nivå för ditt barn. Du kan också fråga simlärarna om råd i valet av grupp. Du hittar information om grupperna och hjälp för att hitta en grupp på lämplig nivå på simskolornas webbsida www.borga.fi/simskolor.

För att så många barn som möjligt ska få plats i simskolorna, kan ett och samma barn anmälas endast till en simskolegrupp eller en reservplats.

Den aktuella coronasituationen kan påverka simskolornas start. I simskolorna följs rådande coronadirektiv och noggrannare hygienregler. Familjerna till barn som deltar i simskolor får noggrannare anvisningar innan simskolan börjar. Anvisningarna publiceras på simskolornas webbsidor.

I den elektroniska webbanmälan krävs följande uppgifter: barnets namn, adress, vårdnadshavarens namn, telefonnummer, faktureringsadress, betalarens socialförsärkringsnummer samt e-postadress (inte obligatorisk).

Närmare upplysningar om de olika grupperna och om anmälningsförfarandet finns på webben www.borga.fi/simskolor. Du kan också ringa numret 040 584 3764 (mån.–fre. kl. 8–16).