Hoppa till innehåll

Anmälningstiden till höstens simskolor börjar

I Borgå simhall arrangeras simskolor på olika nivåer för barn och vuxna från september till december 2020.

I Borgå simhall arrangeras simskolor på olika nivåer för barn och vuxna från september till december 2020.

Anmälan till simskolorna öppnar kl. 12.00 på adressen www.borga.fi/simhallen enligt följande:

  • Onsdag 19.8 grupper för barn i åldern 5–6 år och grupper för specialbarn.
  • Torsdag 20.8 grupper för vuxna, barn i skolåldern och barn i åldern 3–4 år.

Simskolorna ordnas sammanlagt 8–10 gånger, förutom grupperna för 3–4-åringar och eftermiddagsgrupperna för 5–6-åringar, vilka träffas 5 gånger.

Följande simskolegrupper ordnas:

  • grupper för barn 3–4 år, 11 grupper
  • eftermiddagsgrupper för barn 5–6 år, 5 grupper
  • nybörjar 1, nybörjar 2, fortsättnings- och teknikgrupper för barn 5–6 år, 16 grupper
  • nybörjar-, fortsättnings- och teknikgrupper för barn i skolåldern, 7 grupper
  • grundkurs för vuxna, 1 grupp
  • nybörjar- och teknikgrupper för specialbarn, 4 grupper
  • för teknikgrupperna för vuxna ansvarar BS-PU, www.bs-pu.fi

När du anmäler ditt barn till simskolan, bekanta dig först med beskrivningarna av grupperna och se vilken grupp som är på lämplig nivå för ditt barn. Du kan också fråga simlärarna om råd i valet av grupp. Du hittar information om grupperna och hjälp för att hitta en grupp på lämplig nivå på simskolornas webbsida www.borga.fi/simskolor.

För att så många barn som möjligt ska få plats i simskolorna, kan ett och samma barn anmälas endast till en simskolegrupp eller en reservplats.

I simskolorna följs rådande coronadirektiv och noggrannare hygienregler. Den aktuella coronasituationen kan påverka bland annat gruppstorlekarna. Familjerna till barn som deltar i simskolor får noggrannare anvisningar innan simskolan börjar. Anvisningarna publiceras på simskolornas webbsidor.

I den elektroniska webbanmälan krävs följande uppgifter: barnets namn, adress, vårdnadshavarens namn, telefonnummer, faktureringsadress och e-postadress (inte obligatorisk).

Närmare upplysningar om de olika grupperna och om anmälningsförfarandet finns i en broschyr som delas ut i simhallen eller på webben www.borga.fi/simskolor. Du kan också ringa till numret 040 584 3764 (mån.–fre. kl. 8–16).