Hoppa till innehåll

Ansökan om verksamhetsstöd för ensamföretagare fortsätter

Borgå stad har före 4.5.2020 tagit emot sammanlagt 397 ansökningar om verksamhetsstöd för ensamföretagare. Borgå stad har fått en bevillningsfullmakt på drygt 2,7 miljoner euro för statsunderstöd. På basis av bevillningsfullmakten delar staden ut stöd för ensamföretagare till högst 1 368 ensamföretagare. Ansökan pågår ännu och verksamhetsstöd för ensamföretagare kan ännu beviljas för nya sökande.

Borgå stad har före 4.5.2020 tagit emot sammanlagt 397 ansökningar om verksamhetsstöd för ensamföretagare. Borgå stad har fått en bevillningsfullmakt på drygt 2,7 miljoner euro för statsunderstöd. På basis av bevillningsfullmakten delar staden ut stöd för ensamföretagare till högst 1 368 ensamföretagare. Ansökan pågår ännu och verksamhetsstöd för ensamföretagare kan ännu beviljas för nya sökande.

Förutsättningar för ansökan om stöd

Stöd kan sökas av ensamföretagare på heltid

  • vars ekonomiska verksamhet har varit lönsam före coronaepidemin
  • vars ekonomiska situation har försämrats avsevärt på grund av coronaepidemin efter 16.3.2020
  • som inte har skatteskuld eller som har en betalningsplan som godkänts av Skatteförvaltningen.

Ansökningarna behandlas utan dröjsmål

Utvecklingsbolaget Posintra Oy behandlar stödansökningarna dagligen, varefter de utan dröjsmål styrs till stadens tjänsteinnehavare för godkännande och utbetalning. För närvarande är det rusning i någon mån i behandlingen och utbetalningen av ansökningar och behandlingen kan därför fördröjas.

Ansökningens status kan följas i tjänsten ePorvoo

Sökanden kan följa uppgifterna i sin egen ansökan och situationen via e-tjänsten ePorvoo med sina egna koder under punkten e-tjänster>ansökningar om bidrag.

Tilläggsuppgifter om verksamhetsstödet för ensamföretagare, bruksanvisningar för ePorvoo samt en länk till blanketten för ansökan om stöd finns på Posintra Oy: s webbplats www.posintra.fi/sv/ensamforetagarens-verksamhetsstod-i-coronavirus-situationen/

Mer information

biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
tfn 019 520 2221
fvs@porvoo.fi

verkställande direktör Fredrik Pressler, utvecklingsbolaget Posintra
tfn 0500 498 969
fredrik.pressler@posintra.fi

förvaltningschef Martin Söderlund
tfn 040 504 9873
martin.soderlund@porvoo.fi