Hoppa till innehåll

Arbets- och näringsministeriet höjer summan för ensamföretagarens verksamhetsstöd

Arbets- och näringsministeriet har den 8 april 2020 bekräftat att ensamföretagare ska kunna ansöka om verksamhetsstöd på grund av coronapandemin. Statsrådets förordning som möjliggör fördelning av stödet trädde i kraft torsdagen den 9 april 2020. Den totala summan för ensamföretagarens verksamhetsstöd som i första skedet var 100 miljoner har nu höjts till 250 miljoner euro.

Arbets- och näringsministeriet har den 8 april 2020 bekräftat att ensamföretagare ska kunna ansöka om verksamhetsstöd på grund av coronapandemin. Statsrådets förordning som möjliggör fördelning av stödet trädde i kraft torsdagen den 9 april 2020. Den totala summan för ensamföretagarens verksamhetsstöd som i första skedet var 100 miljoner har nu höjts till 250 miljoner euro.

Borgås andel stiger från en dryg miljon euro till 2,7 miljoner euro. När stödsumman är 2 000 euro per ensamföretagare, så har Borgå möjlighet att fatta sammanlagt 1 368 positiva stödbeslut i stället för tidigare 547. Engångsstödet kan beviljas för kostnader som uppkommit från och med den 16 mars 2020 och framåt. Borgå stad öppnar ansökan om verksamhetsstöd för ensamföretagare onsdagen den 22 april.

Stödet ansöks på basen av företagets hemkommun enligt företags- och organisationsdatasystemet. Borgå stad öppnar ansökan om verksamhetsstöd för ensamföretagare onsdagen den 22 april 2020 klockan 12. Ansökningar kommer att behandlas i ansökningsordning. Exakta kriterier och ansökningsanvisningar finns på utvecklingsbolaget Posintras webbplats. Ensamföretagarna begärs redan bereda sig på ansökningen genom att skaffa bilagor om företagets ekonomiska läge och lönsamhet. Företagskonsulter i Posintra ger företagarna vid behov råd om hur ansökan ska göras.

Verksamhetsstöd av engångskaraktär 2 000 euro

Verksamhetsstödet av engångskaraktär för ensamföretagare är 2 000 euro. För Borgå stads del har det i den första stödposten fastställts en befogenhet att bevilja maximalt 2 737 427 euro. Staden betalar således stöd högst till 1 368 ensamföretagare.

ANM har gett kommunerna exakta anvisningar om förutsättningar för och ansökning om stödet för ensamföretagare. Stödet kan sökas, oavsett företagsform och finansieringssätt, av företagare

  1. som är ensamföretagare som huvudsyssla
  2. vars ekonomiska verksamhet har varit lönsam innan coronaepidemin
  3. vars ekonomiska läge har märkbart försämrats till följd av coronaepidemin efter den 16 mars 2020
  4. som inte har skatteskuld eller som har en betalningsplan som Skatteförvaltningen har godkänt

Ytterligare information

biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
tfn 019 520 2221
fvs@porvoo.fi

verkställande direktör Fredrik Pressler, utvecklingsbolaget Posintra
tfn 0500 498 969
fredrik.pressler@posintra.fi