Hoppa till innehåll

Avdelningen för coronapatienter står redo för användning

Borgå stads social- och hälsovårdssektor har fr.o.m. måndagen den 21 december färdighet att ta in coronapatienter på bäddavdelningen. Avdelningen grundas i anslutning till avdelning 3 i Näse rehabiliteringscenter.

Borgå stads social- och hälsovårdssektor har fr.o.m. måndagen den 21 december färdighet att ta in coronapatienter på bäddavdelningen. Avdelningen grundas i anslutning till avdelning 3 i Näse rehabiliteringscenter.

– Patienter kan tas in enskilt genast och antalet platser kan höjas till tio eller mer, om det är nödvändigt, berättar chefläkare Kati Liukko.

Övriga patienter på avdelningen flyttas vid behov till avdelningarna 1 och 2, Wilhelmina som erbjuder kortvård eller till andra rehabiliteringsavdelningar i östra Nylands kommuner. På avdelning 3 vårdas det fortfarande också andra patienter men hur man rör sig, skyddar sig och hygienen har planerats omsorgsfullt så, att coronapatienterna vårdas helt separat från andra patienter.

– Vi vet mer om smittspridning än i våras och sjukhusen har mer erfarenhet av vård av coronapatienter på bäddavdelningar. När arrangemangen på avdelningen är väl övervägda och vi vårdar där också andra patienter har vi fortfarande möjlighet att erbjuda intervallvård i Wilhelmina och förebygga längre vårdköer, fortsätter Liukko.

– Coronapatienterna placeras i enkelrum med egna sanitetsutrymmen. Detta gör det möjligt att isolera patienterna och hindra smittspridningen. Coronapatienterna har egna vårdare som inte deltar i vården av andra patienter. Personalen har noggrant utbildats och insatts i hygien- och skyddsanvisningar, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

På coronaavdelningen kan det utöver personer som bor i Borgå placeras coronapatienter från andra kommuner i östra Nyland. Alla patienter kommer till avdelningen med läkarremiss.

Det kan vara bra att överväga besök på rehabiliteringsavdelningar och i servicehusen

Besöken på rehabiliteringsavdelningar och i servicehusen är möjliga men besökarna påminns om mycket noggrann säkerhets- och hygienpraxis. Man får besöka rehabiliteringsavdelningarna och servicehusen endast om man är helt frisk.

– Vi uppmuntrar alla anhöriga att komma ihåg att vi tillsammans kan skydda personer i riskgruppen från coronasmittor. Vi önskar att besöken görs efter ett noggrant övervägande och att besökarna följer personalens anvisningar, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.