Hoppa till innehåll

Babyfamiljernas hemserviceförsök får fortsättning

Borgå stad inledde våren 2019 ett försök där babyfamiljer fick fem avgiftsfria hemservicegånger. Tjänsten fick utmärkt respons och den upplevs stöda barnfamiljer i Borgå i ett belastande livsskede. Babyfamiljernas hemservice fortsätter som en del av det ordinära tjänsteutbudet.

Borgå stad inledde våren 2019 ett försök där babyfamiljer fick fem avgiftsfria hemservicegånger. Tjänsten fick utmärkt respons och den upplevs stöda barnfamiljer i Borgå i ett belastande livsskede. Babyfamiljernas hemservice fortsätter som en del av det ordinära tjänsteutbudet.

Alla familjer i Borgå, som har barn under ett år, har rätt att få hemservice för babyfamiljer. Servicen går ut på att en familjearbetare besöker familjens hem fem gånger två-tre timmar i taget. Man får hjälp med bland annat vård av barnet samt utförandet av mindre hushållssysslor såsom tvätten eller disken. Föräldern kan också bland annat gå på ärenden eller ta en liten paus från vardagen. Babyfamiljernas hemservice användes av familjer med ett eller flera barn.

– Under försöket använde 122 familjer servicen. Vi gjorde en enkät om hur tjänsten fungerade för att utreda behovet av och upplevelsen av tjänsten. Tjänsten fick tack för att komma vid rätt tidpunkt och för att det var enkelt, också en liten hjälp eller paus i vardagen hjälpte familjerna i barnfamiljsvardagen, berättar teamledaren Henrikki Uosukainen från enheten för familjearbete.

I Borgå sköts hemtjänsten för babyfamiljer av två familjearbetare med lång erfarenhet av barnskötsel och med hemservice för barnfamiljer. Utöver familjerna har också familjearbetarna och rådgivningens hälsovårdare lyft fram att servicen kommer i rätt tid, att den är välkommen och nödvändig.

– Tjänsten är tänkt för alla familjer i Borgå som har barn under ett år. Babyvardagen kan vara belastande för vem som helst och det finns hjälp att få. Också coronaläget har gjort att många barnfamiljer i Borgå utöver småbarnsvardagen står inför frågor som gäller ekonomin eller sysselsättningen, vilket gör att man belastas ytterligare, fortsätter Uosukainen.

De familjer som fått hemservice skulle gärna ha tagit emot hjälp fler än fem gånger. Nu fortsätter tjänsten ändå med fem gånger per familj. Men de familjer som är i en särskilt belastande situation kan få mera stöd från familjecentret.