Hoppa till innehåll

Begränsningarna som gäller överskridning av riksgränsen gäller också havsområdet – båttrafik ska helst undvikas

Finska vikens sjöbevakningssektion påminner att begränsningarna som gäller överskridning av riksgränsen gäller även vid sjögränsen. Det är viktigt att åtgärderna för att begränsa coronavirusepidemin beaktas även i havsområdet. Den som åker båt rör sig också från ett ställe till ett annat. Till exempel när man tankar bränsle och gör olika slags anskaffningar ökar kontakterna mellan människor och även risken för smitta. Det är viktigt att komma ihåg att det alltid kan ske olyckor och haverier som kan kräva insatser till exempel av sjöräddningsmyndigheterna. De långa avstånden i havsområdet kan göra det svårare att snabbt få hjälp. Räddningsuppdragen binder myndigheterna i dessa exceptionella förhållanden som även annars kräver resurser. I samband med dessa uppdrag kan myndigheterna dessutom utsättas för smitta. Sjöbevakningssektionen rekommenderar att båttrafik undviks tills vidare.

Bryggarbeten i Borgå å inleds i april

Borgå stad inleder ändå vårens bryggarbeten som normalt i april. Arbetena pågår 1–2 veckor. Båtplatserna kan användas efter att gångbroarna till bryggorna har satts på plats.

Ytterligare information
arbetsledare Janita Pihlaja-Wickholm
tfn 040 520 3203
janita.pihlaja-wickholm@porvoo.fi