Hoppa till innehåll

Besöksalternativen på serviceboenden utvidgas

Borgå stad öppnar sina tjänster stegvis. Nu ordnas besök vid servicehusen även i den boendes rum vid de specialfall då den boendes hälsa hindrar besök utomhus eller i besöksstugorna. I den boendes rum får högst två personer besöka per gång under en timme.

Borgå stad öppnar sina tjänster stegvis. Nu ordnas besök vid servicehusen även i den boendes rum vid de specialfall då den boendes hälsa hindrar besök utomhus eller i besöksstugorna. I den boendes rum får högst två personer besöka per gång under en timme.

I första hand ordnas besöken utomhus på serviceboendets gård, terrass och i besöksstugor.

Besöken bör alltid bestämmas på förhand med personalen vid serviceboendet, så att besöken kan ordnas på bästa sätt med tanke på den boendes hälsa. Besökarna ska vara friska, och komma ihåg att följa säkerhetsavstånden samt god handhygien för att skydda servicehemmet från smitta.

Stadens hälsotjänster följer med situationen regelbundet, och gör ändringar vid behov.