Hoppa till innehåll

Besöksbegränsningarna i de äldres serviceboenden luckras upp

Sedan våren har stränga besöksbegränsningar varit i kraft inom serviceboenden i Borgå. I början av sommaren togs besöksstugorna i bruk och besök har även varit möjliga utomhus. Besöksförbudet inomhus tar slut på fredag 11.9.

Sedan våren har stränga besöksbegränsningar varit i kraft inom serviceboenden i Borgå. I början av sommaren togs besöksstugorna i bruk och besök har även varit möjliga utomhus. Besöksförbudet inomhus tar slut på fredag 11.9.

– Besöksförbuden har varit i kraft eftersom vi på så vis skyddat våra invånare från coronavirussmitta. Coronasituationen är lugn i Borgå och vi har inte haft en enda smitta inom social- och hälsovården. Det är således dags att lätta på begränsningarna, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Vi uppmuntrar att boende och anhöriga i första hand träffas utomhus på serviceboendets gård, terrass eller i besöksstugor. Utomhus kan man vistas bara säkerhetsanvisningarna beaktas. Även besök till boendes eget rum är möjliga. En boende kan ta emot 1–2 gäster per dag och både boenden och gästen bör använda ett mun- och nässkydd under hela besöket. I serviceboendets allmänna och offentliga utrymmen bör vistelse fortsättningsvis undvikas.

– Vi vill önska de anhöriga välkomna. Det har säkerligen varit tungt för alla när besök inte varit möjliga på det sätt man varit van med. Det är viktigt att vi tillsammans gör allt vi kan så att smittan inte börjar sprida sig i social- och hälsovårdens enheter. Vår personal handleder i handhygien och ger besökarna ett mun- och nässkydd ämnat för besöket, tillägger servicedirektör Kirsi Oksanen.

Vi ber anhöriga följa dessa anvisningar vid besöken:

  • kom endast om du är frisk
  • kom på förhand överens besöket med personalen
  • anmäl din ankomst till personalen
  • beakta säkerhetsavståndet
  • tillämpa effektiverad handhygien och rätt teknik vid hosta och snytning
  • skydda dig med mun- och nässkydd.