Hoppa till innehåll

Bildningsnämndens beslut 7.10.2021

Kultur- och fritidstjänsternas strukturella ändringar

Bildningsnämnden beslöt enhälligt att förvaltningen för Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskola slås samman till en ny konstläroanstalt. Reformen skulle träda i kraft 1.1.2022. Det slutliga beslutet fattas i stadsfullmäktige som en del av budgeten 2022 och personalplanen 2022.

Bildningssektorn behandlade budgeten för år 2022

Ron Liljendal gjorde ett ändringsförslag för att lägga till 30 000 euro för understöd inom kultur- och fritidssektorn. Hanna Lönnfors understödde förslaget. Hanna Lönnfors, Juha Aaltonen, Ilpo Bergström, Vilhelmiina Eskola, Pete Lattu, Malin Lönnroth, Hilkka-Leena Orava, Janne Ranta och Ron Liljendal röstade för förslaget. Marianne Korpi röstade emot. Bildningsnämnden godkände för övrigt för sin del bildningssektorns budgetförslag för 2022 enligt föredragningslistan. Marianne Korpi understödd av Vilhelmiina Eskola, lade fram fyra ändringsförslag till budgettexterna, men föredragandens förslag blev utskottets slutliga beslut efter omröstningen. I övrigt antog styrelsen budgetförslaget och ekonomisk planen för 2022–2024 och ett investeringsprogram för 2022–2028.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena fattade bildningsnämnden beslut enligt föredragningslistan.