Hoppa till innehåll

Borgå fortsätter coronarestriktioner t.o.m. den 10 januari

På grund av coronaläget i Nyland fortsätter Borgå giltigheten för de gällande restriktioner och rekommendationer ända till den 10 januari.

På grund av coronaläget i Nyland fortsätter Borgå giltigheten för de gällande restriktioner och rekommendationer ända till den 10 januari.

Borgå stad beslutade den 27 november om restriktioner och rekommendationer för tiden 30 november – 20 december. Stadens ledningsgrupp beslutade tisdagen den 15 december fortsätta dessas giltighetstid ända till den 10 januari 2021. Staden följer intensivt utvecklingen av coronaläget och informerar på trettondagsveckan om fortsättningen av restriktioner och rekommendationer.

– Att restriktionerna fortsätter att gälla innebär bland annat att allmänna lokaler, såsom biblioteken och kultur- och idrottslokalerna, håller stängt till den 10 januari. Tyvärr är läget sådant att begränsningarna för användningen av olika lokaler inte ens delvis kan lindras, konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

– Coronaläget har i Borgå varit lugnt under de senaste veckorna och vi vill därför tacka Borgåborna för att de har följt anvisningarna och rekommendationerna. Coronaepidemin är dock inte över. I Nyland är antalet nya smittor stort och risken för spridning av epidemin är fortfarande mycket hög i regionen. På grund av epidemiläget fortsätter restriktionerna och rekommendationerna att gälla också i Borgå, eftersom Borgåborna rör sig mycket inom Nyland, bland annat för arbete och olika ärenden.  Vi vill på detta sätt också förebygga hög belastning på hälso- och sjukvården och trygga tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal. Det är viktigt att läget i Borgå förblir lugnt också i januari, fortsätter social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Juletiden innehåller risker med tanke på coronaläget. Vi uppmuntrar Borgåborna att fira julen bara med en liten krets av de närmaste och att ha kontakt med andra närstående och vänner på andra sätt. Vi vill särskilt påminna om att personer som hör till riskgruppen måste skyddas från eventuella smittor, fortsätter hon.

I Borgå fortsätter gymnasierna, medborgarinstitutet konstskolan och Borgånejdens musikinstitut med distansundervisning till den 8 januari och information om fortsättningen ges på trettondagsveckan.

Biblioteken berjänar begränsat.

Regionförvaltningsverket informerar separat om restriktioner som gäller publika evenemang.