Hoppa till innehåll

Borgå hälsocentral deltar i den riksomfattande läkemedels dagen torsdagen den 12 mars

Under läkemedels dagen torsdagen den 12 mars delar hälsocentralernas mottagningar och apoteken ut läkemedelskort och ger anvisningar för hur de ska fyllas i. Målet är att alla klienter som använder läkemedel ska ha ett uppdaterat läkemedelskort, som han eller hon alltid tar med sig vid anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster. På läkemedelskortet antecknas alla receptbelagda läkemedel, egenvårdsläkemedel, naturläkemedel och kosttillskott som personen använder.

Under läkemedels dagen torsdagen den 12 mars delar hälsocentralernas mottagningar och apoteken ut läkemedelskort och ger anvisningar för hur de ska fyllas i. Målet är att alla klienter som använder läkemedel ska ha ett uppdaterat läkemedelskort, som han eller hon alltid tar med sig vid anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster. På läkemedelskortet antecknas alla receptbelagda läkemedel, egenvårdsläkemedel, naturläkemedel och kosttillskott som personen använder.

Det är bra att alltid ha kortet med sig och hålla det uppdaterat. Det går även att fylla i läkemedelskortet elektroniskt på adressen www.laakekortti.fi. I det elektroniska läkemedelskortet kan du även lägga till information om dina vaccinationer.   

– Det är viktigt att klienten känner till syftet med och effekterna av alla läkemedel som han eller hon använder samt hur länge läkemedlen ska användas. Tveka inte att fråga din läkare eller apoteket om läkemedlen, säger läkare Merja Aatola.   

– Dessutom hjälper endast de mediciner som används, det vill säga om en läkare har ordinerat ett läkemedel ska det tas regelbundet och enligt anvisningarna.   

– Berätta för din behandlande läkare eller apotekets personal om effekterna av din medicin, eller de biverkningar och andra problem som den orsakar, fortsätter Aatola.  

Mina Kanta-sidor kan medborgarna enkelt och säkert se sina hälsouppgifter och förnya recept. Det flesta recept är giltiga i två år, förutom recept på sömnmedel och lugnande läkemedel som är giltiga i ett år. När du förnyar astmamediciner är det önskvärt att du fyller i ett astmatest. Vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom behöver ett CAT-test fyllas i. Båda dessa tester fås på både hälsostationer och apotek.  

Till Mina Kanta-sidor kommer du via Kanta-tjänsternas webbplats kanta.fi och på adressen Mina Kanta-sidor. För att använda tjänsten behövs en finländsk personbeteckning och ett identifieringsverktyg, såsom nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort.   

Mer info om bl.a säker läkemedels behandling samt egen läkemedels lista finns på den riksomfattande läkemedelsdagens sida.

Mer information:

ansvarig skötare Noona Heikkilä
tfn 040 756 7670
noona.heikkila@porvoo.fi

läkare Merja Aatola
merja.aatola@porvoo.fi