Hoppa till innehåll

Borgå miljöhälsovård har valts till årets tillsynsenhet inom kvalitetsarbete

Borgå miljöhälsovård har valts till årets tillsynsenhet 2023. Vinnaren har valts bland de kommunala miljöhälsovårdsenheter vilka har i bruk det nationellt utbredda Laatunet kvalitetsstyrningssystemet. Både de anställda och kommuninvånarna drar nytta av hög kvalitet.

Porvoon ympäristöterveydenhuolto.

– Årets tillsynsenhet arbetar aktivt i sin vardag med att förbättra kvaliteten berättar Outi Lepistö från EnviroVet, expertnätvärket bakom utvecklandet av kvalitetsystemet. – Kvaliteten syns inom verksamheten på flera olika sätt och mest gynnar det kunderna dvs kommuninvånarna och företagen, fortsätter hon.

Enligt bedömningskriterierna är “årets tillsynsenhet en organisation som planeligt och systematiskt utvärderar och utvecklar sin egen verksamhet och strävar kontinuerligt att förbättra det. Organisationen utför interna auditeringar, följer med kvaliteten i sina processer och korrigerar observerade brister. De anställda skolar sig till sakkunniga inom kvalitetsstyrning och deltar aktivt i kvalitetsarbetet. Kvaliteten kontrolleras av organisationens ledning som tillsammans med kvalitetsteamet framställer riktlinjer för både kvalitetsstyrningens mål och dess utförande.”

– Det här är inte en självklarhet för varken kommunala eller övriga myndighetsorganisationer. Traditionellt har man tänkt att myndighetsstyrning och följande av lagstiftning är nog, berättar Outi Lepistö.

– I dagens läge förutsätter man även av myndigheter öppenhet, transparans och verifierad kvalitetskkontrol, specifierar Lepistö. – Detta har man lyckats bra med i Borgå och även kunderna är nöjda med verksamheten.

Prosesserna i skick

Grunden för kvalitetsstyrningen i Borgå är den årliga kvalitetsgranskningen, där man noga går igenom det föregående årets lyckanden och utmaningar samt beslutar om det kommande årets deltaljerade kvalitetsmål.

-Vi har ett ivrigt kvalitetsteam, ledd av den kunniga och erfarna kvalitetschefen Seija Heikkinen, som långt ansvarar över kvalitetstyrningen berättar miljöhälsovårdens ledare statsveterinären Tiina Tiainen glädjande.

Kvalitetsteamet förbereder en flerårig auditeringsplan som säkerställer att alla de vikktigaste funktionen genomgås och utvärderas med ett visst mellanrum.

– Årligen gör vi en Lean-utvårdering som ett projekt, där vi ser noggrannare igenom 1-2 av våra centrala processer, säger Tiainen. Det här skärper verksamheten och försäkrar att vi inte gör onödigt arbete eller slösar bort tid på oväsentligheter, förklarar hon.

De väsentligaste sakerna samlas i en kvalitetstabell, varifrån man kan se den egna verksamhetens avvikelser, utvecklingsförslag och det gjorda kkvalitetsarbetet. Dessutom följer man med de anställdas och kundernas nöjdhet.

– För oss är det självklart att myndighetsverksamheten bör vara högklassig, summerar Tiainen. Det här är kvalitetsstyrningens viktigaste mål.