Hoppa till innehåll

Borgå rekommenderar distansarbete och att evenemang bantas ner 

Borgå stad har gjort upp rekommendationer för Borgåbor för att coronaläget ska hållas lugnt. Staden rekommenderar bland annat distansarbete, att begränsa privata tillställningar till 20 personer samt att man använder Coronablinkern.

Borgå stad har gjort upp rekommendationer för Borgåbor för att coronaläget ska hållas lugnt. Staden rekommenderar bland annat distansarbete, att begränsa privata tillställningar till 20 personer samt att man använder Coronablinkern.

– Coronaepidemiläget är i Borgå bra när man ser till situationen i hela Nyland. Vi strävar efter att antalet smittor i Borgå också i fortsättningen hålls som enstaka fall, att vi undviker smittokedjor och att vi fortsättnignsvis lyckas skydda riskgrupperna. Därför rekommenderar vi distansarbete, användning av ansiktsmasker och att begränsa deltagarantalet på privata evenmang, berättar Borgås social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen. 

Borgås rekommendationer för att bromsa coronaepidemin: 

  • Distansarbete rekommenderas för alla som kan arbeta på distans. 
  • Ansiksmasker används i kollektivtrafiken, offentliga lokaler inomhus och på publikevenemang. 
  • Privata tillställningar ordnas för högst 20 personer. 
  • Studerandes evenemang på fritiden bantas ner.
  • Alla Borgåbor laddar ner Coronablinkern. 

– Tillsvidare rekommenderas inte ansiktsmasker för andra stadiets läroinrättningar eftersom mängden fall är låg i östra Nyland, berättar ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund. 

Stadens kontorsarbetare, vars arbete inte kräver närvaro, arbetar på distans åtminstone till slutet av november. Enstaka möten kan ordnas på arbetsplatserna när följer man hygienanvisningarna. 

Stadens ledningsgrupp behandlar rekommendationen tisdagen den 29 september. Efter det kan rekommendationen ännu preciseras och kompletteras. Staden informerar skilt om eventuella preciseringar.