Gå till innehåll

Borgå stad flygfotograferas

Enheten för stadsmätning låter utföra flygfotograferingar och laserskanning från c. 500 meters höjd med helikopter på Borgå centrums och Finbys områden fr.om 1.5.2020 när vädret det medger. Den egentliga fotograferingen räcker en dag.

Enheten för stadsmätning låter utföra flygfotograferingar och laserskanning från c. 500 meters höjd med helikopter på Borgå centrums och Finbys områden fr.om 1.5.2020 när vädret det medger. Den egentliga fotograferingen räcker en dag.

Fotograferingarna görs för att ajourhålla Borgå stads kartor och ortobilder.

Tilläggsuppgifter: 

Lantmäteriingenjör Henrik Sirén
henrik.siren@porvoo.fi
tfn 040 197 7659