Hoppa till innehåll

Borgå tar hand om barnfamiljerna på många sätt under coronaepidemin

Coronavirusepidemin och undantagsförhållandena påverkar också barnens och de ungas och deras familjers vardag. Borgå stad strävar efter att stöda barnens och familjernas välmående på många olika sätt och genom samarbete över sektorgränserna.

Coronavirusepidemin och undantagsförhållandena påverkar också barnens och de ungas och deras familjers vardag. Borgå stad strävar efter att stöda barnens och familjernas välmående på många olika sätt och genom samarbete över sektorgränserna.

Social- och hälsovårdssektorn och bildningssektorn håller kontakt med de barn och familjer som är deras klienter eller vars välmående speciellt vill beaktas. Samtidigt erbjuder staden möjlighet att ta kontakt om situationen hemma oroar av någon orsak.

– Bildningssektorns uppgift är nu att se till att barnen kan sköta sitt skolarbete också under denna exceptionella situation, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson. Förutom undervisningspersonalen kan också skolkuratorer och -psykologer samt övrig personal som stöder eleverna hjälpa de elever som behöver särskilt stöd med skolarbetet. Småbarnspedagogiken håller kontakt med de familjer vars dagisbarn nu sköts hemma.

– I fall barnets eller familjens situation väcker oro eller i fall det behövs mera utredningar, arbetar vi tillsammans med social- och hälsovårdssektorn. Samarbetet mellan bildningssektorn och social- och hälsovårdssektorn har varit tätt och fungerat bra, konstaterar Gustafsson.

Rådgivningstelefonen för barnfamiljer hjälper

Social- och hälsovårdssektorn har många olika sätt att hjälpa barnen och familjerna som betydligt påverkas av coronaepidemin. Barn- och familjetjänsternas personal tar nu oftare kontakt med sina klienter.

– Vi har ökat möjligheterna för barnfamiljerna i Borgå att ta kontakt, berättar servicedirektören för barn- och familjetjänsterna Maria Andersson. Rådgivningstelefonen för barnfamiljerna betjänar alla kommuninvånare varje vardag och den elektroniska tjänsten Be om hjälp är öppen dygnet runt. Rådgivningen är avsedd för alla barnfamiljer som har bekymmer i vardagen, till exempel ekonomiska svårigheter eller behov av mathjälp.
Östra Nylands social- och krisjour erbjuder stöd dygnet runt för människor i alla åldrar som oroar sig för den egna eller de anhörigas välmående eller säkerhet på grund av coronaviruset.
Övriga tjänster för barn, unga och deras familjer som erbjuds också under coronaepidemin är till exempel familjerådgivningen, elev- och studerandevårdens rådgivning, barnskyddets jour tjänstetid och skyddshemmet.

Förutom staden erbjuder också många frivilligorganisationer och företag hjälp till barnfamiljerna. Borgå stad har på sin webbplats samlat information bland annat om mathjälp till mindre bemedlade familjer.