Hoppa till innehåll

Borgåborna utmanas att cykla under cykelveckan – vinn ett pris med cykeltema

Nästa vecka firas den nationella cykelveckan.  Borgåborna uppmuntras att cykla och tänka på sina egna val kring färdsätt genom olika temadagar.

– Det lönar sig att följa stadens kanaler i sociala medier på Facebook och Instagram. Vi uppmuntrar invånarna att cykla och bland alla deltarage lottas det ut ett pris med cykeltema, berättar Sanna Päivärinta, Borgå stads expert på hållbar utveckling.

Borgå erbjuder utmärkta förutsättningar för närturism. På cykelturismdagen lördagen den 4 september uppmuntras invånarna att gå ut och bekanta sig med näromgivningen på cykel med hjälp av Borgå stads cykelkarta och de färdigt planerade rutterna i tjänsten Citynomadi. Familjecyklingdagen uppmuntrar hela familjen till att cykla tillsammans. 

Programmet för främjande av cykeltrafik syftar till att göra Borgå till en fungerande vardagscykelstad

Borgås stadsstyrelse godkände programmet för främjande av cykeltrafik för ungefär ett år sedan. Målet med programmet för främjande av cykeltrafik är att göra Borgå till en fungerande vardagscykelstad samt att skapa utgångspunkter för att uppnå målet.

– En central del av förarbetet för programmet var en enkät till stadens invånare kring cyklingens nuläge i Borgå. Vi fick nästan 2 700 svar. Efter dem utvecklas nätet ett steg i taget mot det eftersträvade resultatet, säger Borgå stads trafikplaneringschef Hanna Linna-Varis.

Genom att göra cykeltrafiken tydligare strävar man också efter förbättringar för gångtrafikens förhållanden.

År 2021 är huvudtemat för cykelveckan “Välkommen, cyklist”. Ansvarig för kampanjen på riksomfattande nivå är föreningen Pyöräilykuntien verkosto ry, ett samarbetsnätverk för statsförvaltningen, företag, föreningar och andra parter. Borgå stad är medlem i föreningen.