Hoppa till innehåll

Borgås anvisningar gällande coronatestning av barn 16.9.2020

Direktiv om barnet (0–12 år) insjuknar i luftvägsinfektion

Detta uppdaterade direktiv berör barn (0–12 år) i lågstadiet och småbarnspedagogiken. Elever i högstadiet och äldre än det följer de allmänna direktiven enligt vilka man genast tar coronatest om man får förkylningssymptom eller magbesvär.
När vårdnadshavaren märker att barnet (0–12 år) har infektionssymptom, får barnet inte gå till skolan eller småbarnspedagogiken. Barnet ska föras till test, om vårdnadshavaren eller en yrkesperson inom hälsovården bedömer att barnet har symptom som motsvarar coronavirusinfektionen. Symptom på coronavirus

 • Om symptomen är mycket lindriga, och barnet veterligen inte har utsatts för fastställt coronavirusfall och ingen i familjen har rest under föregående 14 dygn, kan man följa symptomen hemma utan testning. Om barnet har symptom kan barnet ändå inte gå till skolan eller småbarnspedagogiken.
 • Om barnet har allergisk snuva, enstaka nysningar eller om barnets näsa rinner när man går ut men upphör inomhus, kan barnet gå till skolan eller småbarnspedagogiken så länge som det allmänna tillståndet annars är normalt och det inte finns några infektionssymptom.
 • Om symptomen försvinner under uppföljning behöver man inte gå på test utan kan återvända till skolan eller småbarnspedagogiken efter en symptomfri dag.
 • Om testresultatet är negativt, kan barnet återvända till skolan eller småbarnspedagogiken när hen håller på att tillfriskna fastän symptomen inte helt skulle försvunnit.
 • Om man går på test men resultatsvaren fördröjs, kan man återvända till skolan eller småbarnspedagogiken efter en symptomfri dag förutsatt att barnet inte exponerats för fastställt coronavirusfall och ingen i familjen har rest under föregående 14 dygn.
 • Om flera inom samma familj insjuknar samtidigt räcker det med ett negativt coronavirus testresultat. Alla barnen behöver inte testas.
 • Om barnets luftvägssymptom blir utdragna, behöver man inte testa barnet upprepade gånger om symptomen förblir desamma.
  Skolan eller småbarnspedagogiken har inte rätt att kräva ett intyg på negativt testresultat.

Direktiv för symptomfria familjemedlemmar, om familjens barn tagit test eller är på väg på test

 • Om den övriga familjen är symptomfri, kan man fortsätta leva normalt tills testresultatet kommer.
 • Familjemedlemmar med symptom ska stanna hemma tills testresultatet kommer.
 • Om barnets resultat är positivt, sätts den övriga familjen enligt lagen om smittsamma sjukdomar i officiell karantän om vilken myndigheter för smittsamma sjukdomar i personens hemkommun beslutar.