Hoppa till innehåll

Byggnads- och miljönämndens beslut 20.4.2021

Ärendet ÖSTRA NYLANDS REGIONALA TILLGÄNGLIGHETS- OCH FRAMKOMLIGHETSPROGRAM FÖR ÅR 2021-2025 UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STADSSTYRELSEN

Ärendet ÖSTRA NYLANDS REGIONALA TILLGÄNGLIGHETS- OCH FRAMKOMLIGHETSPROGRAM FÖR ÅR 2021-2025 UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STADSSTYRELSEN

Hilkka-Leena Orava föreslog följande tillägg till utlåtandet: Till utkastets kapitel 7.4.2.2 fogas följande mening i slutet av första punkten:  I synnerhet är höjdskillnaderna vid upphöjningar utmanande för användare av elektrisk rullstol. Förslaget godkändes enhälligt.

I de övriga ärendena beslutade byggnads- och miljönämnden enhälligt enligt beslutsförslagen.