Hoppa till innehåll

Cirka 50 personer exponerades för coronaviruset i Uusimaa Areena i Borgå lördagen den 9 januari

Cirka 50 personer exponerades för coronaviruset på träningen som ett representationslag från Borgå höll i Uusimaa Areena lördagen den 9 januari. Cirka hälften av personerna som exponerades är Borgåbor. Hälsovårdsmyndigheterna kontaktar onsdagen den 13 januari de Borgåbor som exponerades och försätter dem i hemkarantän.

Cirka 50 personer exponerades för coronaviruset på träningen som ett representationslag från Borgå höll i Uusimaa Areena lördagen den 9 januari. Cirka hälften av personerna som exponerades är Borgåbor. Hälsovårdsmyndigheterna kontaktar onsdagen den 13 januari de Borgåbor som exponerades och försätter dem i hemkarantän.

– Många personer blev exponerade eftersom anvisningar om munskydd, säkerhetsavstånd och begränsning av kontakter inte följdes till alla delar på träningen, berättar kommunens ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund.

– Denna stora exponering påminner oss om att coronasituationen inte ännu är över, även om många säkert redan är trötta på begränsningarna. Vi måste fortfarande komma ihåg att bete oss ansvarsfullt och följa hygien- och säkerhetsanvisningarna noggrant. Coronasituationen kan snabbt försämras också i Borgå, och vaccinationerna har först nyligen inletts, betonar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Det är mycket viktigt att använda munskydd och hålla säkerhetsavstånd. För tillfället rekommenderar Institutet för välfärd och hälsa att alla över 12-år använder munskydd. Munskyddet skyddar mot smittan. Om munskydd används, blir antalet exponerade färre vid eventuella smittsituationer, varvid det inte behövs stora karantäner, påminner Westerlund.

Man ska också i fortsättningen söka sig till coronatestet även vid lindriga symptom som tyder på coronan. Coronasymptom är bland annat snuva, hosta, halsont, muskelvärk, feber, magont och diarré.

– Det är viktigt att alla med symptom som tyder på coronavirus låter testa sig. Så hittar vi eventuella coronasmittor och kan bryta smittkedjorna snabbt. Coronatestet är gratis, tiden kan beställas enkelt på webben och resultaten kommer i dagsläget vanligen inom ett dygn, säger biträdande överläkare för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund.

Till coronatestet kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden eller per telefon i numren 040 547 7764 eller 040 481 0344.

Stadens egna idrottslokaler har varit stängda från slutet av november på grund av coronaviruspandemin. All hobbyverksamhet som staden ordnar inomhus har avbrutits, så som också hobbyverksamheten som ordnas utomhus för över 20-åriga, men träningsmöjligheterna för idrott på toppnivå har garanterats. Staden har rekommenderat att privata aktörer följer samma begränsningar.