Hoppa till innehåll

Coronaläget är lugnt i Borgå

Början av november har varit lugn när det gäller coronasmittor i Borgå. Stadens ledningsgrupp diskuterade coronaläget tisdagen den 10 november.

Början av november har varit lugn när det gäller coronasmittor i Borgå. Stadens ledningsgrupp diskuterade coronaläget tisdagen den 10 november.

– Åtgärderna har varit effektiva och det har funnits bara lite smittor i november. Läget kan ändå förändras snabbt, så användning av munskydd, säkerhetsavstånden och handhygien är fortfarande verkligen viktiga, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Ledningsgruppen preciserade anvisningen om besöken i servicehusen och rehabiliteringsavdelningarna så, att rekommendationen om att använda munskydd blir förpliktande och även besökare i åldern 7–15 år förutsätts använda munskydd.

– Besöken i servicehusen fungerar mycket bra och munskydden används systematiskt. Med denna åtgärd vill vi fortsättningsvis skydda riskgrupper från coronasmittor och göra betydelsefulla besök möjliga, fortsätter Silvennoinen.

Gruppstorlekarna i dagverksamheten för äldre kommer dessutom att halveras, så att klienterna kan garanteras en trygg vistelse i verksamheten. De som i fortsättningen inte deltar i gruppverksamheten ska få ersättande hjälp hemma.

– Dagverksamheten är en betydande hjälp för många, så vi beklagar att vi måste göra ändringar i verksamheten. Ändringen påverkar ändå bara ett litet antal deltagare och vi gör också avlösningsarrangemang så, att hjälpen fördelas jämnt, berättar Kirsi Oksanen, servicedirektör för äldreomsorg och handikappservice.

Coronatesttider kan beställas till Johannisberg eller Mehiläinen

Coronatesttider kan för närvarande beställas både i HUSLAB:s testningsställe i Johannisberg och i Mehiläinen på Näse skolgata. Testtiden beställs antingen elektroniskt i Coronaguiden eller per telefon, och tider finns till båda testningsställen.

På båda platserna tas testet inomhus. Om tidsbeställningen skickas en bekräftelse per textmeddelande som innehåller närmare ankomstanvisningar.

– Vi kan inte betona tillräckligt att man även med lindriga symptom som tyder på corona ska söka sig till coronatest. Den elektroniska tidsbeställningen är enkel, testningsställen fungerar smidigt och resultaten kommer i dagsläget snabbt, säger Silvennoinen.

Sjukdomsläget i Borgå är lugnt, så rekommendationer om munskydd utvidgas tills vidare inte till grundskolornas personal, såsom i huvudstadsregionen. Man följer ändå noga med situationen och staden har förberett sig på en utvidgning av munskyddsrekommendationen, ifall coronasituationen ändras till det sämre.