Hoppa till innehåll

Coronaläget har försämrats snabbt i Borgå

Coronaläget i Borgå har under de senaste dagarna försämrats snabbt. Antalet smittor och exponeringar har stigit i snabb takt.

– Under senaste två dygn har smittor och exponeringar upptäckts bl.a. i Epoon koulu, Kulloon koulu, Lyceiparkens skola och Linnajoen koulu samt i Räddningsverket i Östra Nyland. Cirka 150 personer i Borgå har exponerats för coronasmittan under den senaste veckan, fortsätter social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Borgåborna rör sig mycket annanstans i Nyland på grund av arbete, ärendehantering och hobbyer, och smittor har kommit till Borgå mycket från huvudstadsregionen och övriga Nyland.

– Läget är oroande. Det är mycket viktigt att alla Borgåbor kommer ihåg att sörja för handhygien, använda munskydd och hålla säkerhetsavstånd när de rör sig i Borgå och annanstans, poängterar Silvennoinen.

– Vi önskar kraftigt att användningen av munskydd diskuteras i hemmen. Unga måste uppmuntras att använda munskydd under lektioner, på raster och i övriga sammankomster, så att vi kan fortsätta närundervisningen i hög- och lågstadieskolorna, vädjar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

– Jag vill också påminna att elever och studerande inte kan frivilligt bli på distansundervisning, utan detta räknas som frånvaro. Låg- och högstadieskolorna ger i dagsläget enligt stadens beslut närundervisning. De som blivit smittade och exponerade är naturligtvis hemma eftersom de har försatts i isolering eller hemkarantän, fortsätter Gustafsson.

Man ska också i fortsättningen söka sig till coronatestet även vid lindriga symptom som tyder på coronan. Coronasymptom är bland annat snuva, hosta, halsont, muskelvärk, feber, magont och diarré. Coronatestet är gratis, tiden kan beställas enkelt på webben och resultaten kommer i dagsläget vanligen inom ett dygn. Till coronatestet kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden eller per telefon i numren 040 547 7764 eller 040 481 0344.

– Borgå stads ledningsgrupp behandlar giltigheten av coronarestriktioner och coronarekommendationer nästa gång på torsdag. Det är mycket osannolikt att man kan börja upphäva restriktioner när smittor och exponeringar ökar i en så snabb takt, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Misstänker du smitta?