Hoppa till innehåll

Coronasmitta har konstaterats i Linnajoen koulu i Borgå

I Linnajoen koulu i Borgå har en elev konstaterats ha coronavirussmitta. Hälsovårdsmyndigheterna följer den smittades mående och den smittade har förordnats till karantän i sitt hem.

I Linnajoen koulu i Borgå har en elev konstaterats ha coronavirussmitta. Hälsovårdsmyndigheterna följer den smittades mående och den smittade har förordnats till karantän i sitt hem.

I skolan har 17 elever och fyra lärare blivit exponerade för smittan. Alla exponerade lärare samt de exponerade elevernas vårdnadshavare har informerats om saken, och de exponerade har förordnats till hemkarantän. Om man inte har blivit kontaktad, har eleven eller läraren inte haft kontakt med den smittade.

De övriga klasserna i Linnajoen koulu fortsätter skolgången på måndag enligt läsordningen och följer de tidigare givna säkerhets- och hygienanvisningarna. De elever som förordnats i karantän övergår till distansundervisning med hänvisning till lagen om smittsamma sjukdomar. De lärare som förordnats i karantän har hand om distansundervisningen. Eleverna får närmare anvisningar via Wilma senast på måndag morgon.

I Linnajoen koulu görs en extra städning under veckoslutet. Säkerhet- och hygienanvisningarna repeteras genast på måndag morgon med både personalen och eleverna. Också vårdnadshavarna uppmuntras betona vikten av att följa anvisningarna. Elevvårdens personal, psykolog och kurator stöder vid behov eleverna och personalen.

Linnajoen koulu har cirka 550 elever i årskurserna 7.-9. I skolan har ordnats närundervisning från den 14 maj enligt utbildningsstyrelsens anvisningar. Man har strävat efter att minimera närkontakter, klasserna undervisas endast i ett klassrum och lunchen och rasterna har spridits ut.

– Coronaläget har varit bra i Borgå. Under de senaste veckorna har läget ändå börjat förändras och smittorna och särskilt antalet exponerade har ökat snabbare än tidigare, berättar chefläkare Kati Liukko. 

– Coronan har inte gått över även om man nu har börjat avveckla restriktioner. Det är mycket viktigt att vi fortfarande kommer ihåg att iaktta en god handhygien samt anvisningar om hostande, säkerhetsavstånden och folksamlingar, poängterar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

I Borgå har man hittills upptäckt totalt 53 coronasmittor. Av dem har redan över 30 tillfrisknat.