Hoppa till innehåll

Coronavirusmitta på avdelningen 2 i Näse rehabiliteringscenter – patienterna är inte exponerade

En anställd på avdelning 2 i Näse rehabiliteringscenter har konstaterats ha coronavirussmitta. Patienterna på avdelningen har inte exponerats för smittan. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

En anställd på avdelning 2 i Näse rehabiliteringscenter har konstaterats ha coronavirussmitta. Patienterna på avdelningen har inte exponerats för smittan. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

– Vid vård av patienter har hygien- och skyddsanvisningarna följts, och därför har patienterna inte blivit exponerade för smittan, säger chefläkare Kati Liukko.

Två anställda på avdelningen har exponerats för smittan. Hälsovårdsmyndigheterna har kontaktat båda exponerade och de sätts i hemkarantän.

Utrymmena och kontaktytorna på avdelningen städas och desinficeras effektiviserat. Patienterna och deras anhöriga informeras om situationen.

På avdelning 2 vårdas främst klienter som har problem med demens, mental hälsa, sjukdomar eller problem som beror på missbruk. På avdelningen finns sammanlagt 24 klientplatser.