Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta har konstaterats i Albert Edelfeltin koulu

Texten korrigerad 2.2.2021 kl. 14.30: Exponering har inte skett i eftermiddagsverksamheten vid Albert Edelfeltin koulu. Cirka 35 personer har exponerats för smittan i skolan


Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Albert Edelfeltin koulu. Cirka 70 personer har exponerats för smittan i skolan och eftermiddagsverksamheten.

De exponerade eller deras vårdnadshavare har av skolans rektor fått ett meddelande om exponeringen. Om man inte har kontaktats så har ingen kontakt till den smittade förekommit.

De övriga eleverna i skolan fortsätter skolgången enligt läsordningen med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar.

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade senast onsdagen den 3 februari. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

Undervisningen för de exponerade eleverna ordnas med avvikande undervisningsarrangemang, t.ex. som distansundervisning, enligt lagen om grundläggande utbildning. Information om de praktiska arrangemangen och om möjligheten att avhämta skollunch ges via Wilma.