Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta har konstaterats i daghemmet Skogsstjärnan

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i daghemmet Skogsstjärnan. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i daghemmet Skogsstjärnan. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

Sammanlagt har 25 personer, barn och personal, exponerats för smittan. De exponerade eller deras vårdnadshavare har informerats om situationen via daghemmet. Om man inte har kontaktats, så har inte kontakt till den smittade förekommit. Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade eller deras vårdnadshavare senast under torsdagen den 26 november. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

I övrigt fortsätter daghemmets verksamhet normalt med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar. Personalen inom småbarnspedagogiken använder från och med onsdagen den 25 november munskydd i arbetet i mån av möjlighet. I daghemmet görs en effektiverad städning.