Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta har konstaterats i Epoon koulu, 24.1.2021

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Epoon koulu. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Epoon koulu. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

Två personer har exponerats för smittan. Hälsovårdsmyndigheter har på söndagen den 24 januari personligen kontaktat de som blivit exponerade. Om personerna inte kontaktas så har ingen kontakt till den smittade förekommit. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade.

I övrigt fortsätter skolgången på måndagen enligt läsordningen med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar. I skolan görs en effektiverad städning under morgonen på måndagen.

Man ska också i fortsättningen söka sig till coronatestet även vid lindriga symptom som tyder på coronan. Coronasymptom är bland annat snuva, hosta, halsont, muskelvärk, feber, magont och diarré.

Till coronatestet kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden eller per telefon i numren 040 547 7764 eller 040 481 0344.

Om du misstänker coronavirussmitta, gör så här: Information om coronaviruset och bekämpning av det