Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta har konstaterats i Gammelbacka daghem

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Gammelbacka daghem. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Gammelbacka daghem. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

Cirka 40 personer i daghemmet har exponerats för smittan. Smittan uppdagades på måndag morgon. De exponerade barnen och deras vårdnadshavare fick information om exponeringen när de kom till daghemmet på morgonen, varpå de fick återvända hem. De övriga barnen fortsätter normalt på daghemmet eftersom de inte har exponerats för smittan.

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade senast tisdagen den 16 februari. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

– Vi påminner alla om att man får gå till daghemmet, skolan eller arbetet endast om man är helt frisk. Också vid lindriga förkylningssymptom måste man stanna hemma och söka sig till coronatest, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.