Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta har konstaterats i Huktis daghem

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Huktis daghem.

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Huktis daghem.

Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

13 personer i daghemmet har exponerats för smittan. De exponerade eller deras vårdnadshavare har fått information om exponeringen av daghemsföreståndaren. Om man inte har blivit kontaktad så har kontakt med den smittade inte förekommit. Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade torsdagen den 18 februari. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

Den övriga verksamheten i daghemmet fortsätter normalt. I lokalerna görs en effektiverad städning.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

– Vi påminner fortsättningsvis alla om att man också vid lindriga symptom som tyder på corona ska stanna hemma och söka sig till coronatest, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.