Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta har konstaterats i Linnajoen koulu, 26.1.2021

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Linnajoen koulu. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Linnajoen koulu. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

14 personer har exponerats för smittan i skolan. Exponeringen har skett när munskydd inte har använts i korridorerna under rasterna. De exponerade eller deras vårdnadshavare har av skolans rektor fått ett meddelande om exponeringen. Om man inte har kontaktats så har ingen kontakt till den smittade förekommit. Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade senast onsdagen den 27 januari. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet. 

Undervisningen för de exponerade eleverna ordnas med avvikande undervisningsarrangemang, t.ex. som distansundervisning, enligt lagen om grundläggande utbildning. Information om de praktiska arrangemangen och om möjligheten att avhämta skollunch ges via Wilma. De övriga eleverna i skolan fortsätter skolgången enligt läsordningen med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar. 

– Vi önskar nu att man i hemmen diskuterarar med barnen och ungdomarna om hur viktigt det är att använda munskydd med tanke på smittspridningen och att vi kan fortsätta i närundervisning, påminner bildningsdirektör Sari Gustafsson.