Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta har konstaterats i Lyceiparkens skola, 25.1.2021

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Lyceiparkens skola. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Lyceiparkens skola. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

Fem personer har exponerats för smittan. De exponerade har av skolans rektor fått ett meddelande om exponeringen. Om man inte har kontaktats så har ingen kontakt till den smittade förekommit. Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade 25 januari. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade.

Skolgången fortsätter normalt enligt läsordningen med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar. I skolan görs en effektiverad städning.

– Munskydd har använts enligt anvisningar, varför antalet exponerade inte är fler, berättar Jeff Westerlund, biträdande överläkare med ansvar för smittsamma sjukdomar.

Sedan förra veckan har flera koronavirussmittor uppdagats i Borgå. I Borgå har inte ännu konstaterats fall av nya virusmutationer.

– Virusmutationerna sprider sig snabbare och lättare och det blir hela tiden viktigare att följa hygienanvisningarna. När alla använder munskydd, så sprids inte smittan i skolorna och via eleverna till hemmen. Vi vädjar ännu till ungdomarna och deras vårdnadshavare att man tar i bruk munskydden ordentligt, understryker Westerlund.

– Munskydden används under lektionerna men man kan ännu bättra på användningen av munskydd under raster, i skolskjutsen och på fritiden, säger utbildningsdirektör Rikard Lindström.

– THL rekommenderar två meters säkerhetsavstånd. Det är viktigt att vi kommer ihåg att hålla avstånd alltid när det är möjligt, att sörja för god hostnings- och handhygien och att vi använder munskydd om vi träffar någon och när vi sköter ärenden, säger social- och hälsovårddirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Man ska också i fortsättningen söka sig till coronatest även vid lindriga symptom som tyder på coronan. Coronasymptom är bland annat snuva, hosta, halsont, muskelvärk, feber, magont och diarré.

Till coronatestet kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden eller per telefon i numren 040 547 7764 eller 040 481 0344.