Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta har konstaterats i Lyceiparkens skola

En elev i Lyceiparkens skola har konstaterats smittad med corona. Hälsovårdsmyndigheterna följer med den smittades hälsotillstånd och eleven har blivit satt i isolering i hemmet.

Lyceiparkens skola är ett svenskspråkigt högstadium, med ca 335 elever på årskurserna 7–9.

Hälsovårdsmyndigheterna utreder som bäst vilka som blivit utsatta för smittorisk. Alla de som exponerats försätts i hemkarantän som avslutas den 31 augusti.

Tiotals personer har utsatts för smitta både i skolan och under träningar i två olika idrottsföreningar och matcher under tiden 15–17 augusti. I skolan har en klass, 2 grupper och 4 lärare utsatts för smitta. I idrottsföreningarna har ungdomar samt flera tränare utsatts.

Elever i Lyceiparkens skola som utsatts för smitta samt deras vårdnadshavare kontaktas via Wilma under söndagen 23 augusti och hälsovårdsmyndigheterna ringer dem så fort som möjligt. Om ingen tagit kontakt, har eleven eller läraren inte haft kontakt med den smittade. Även idrottsföreningarna har informerats och man kontaktar dem som utsatts för smitta så fort som möjligt.

Familjemedlemmar till dem utsatts försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Barn eller syskon till dem som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

Eleverna som utsatts för smitta kommer att få grundläggande undervisning med exceptionella undervisningsarrangemang, såsom till exempel distansundervisning. Man erbjuder också möjlighet att avhämta skolmat. De andra klasserna i Lyceiparkens skola fortsätter undervisningen under måndagen 24 augusti enligt läsordningen och följer de tidigare instruktionerna gällande hygien och säkerhet.

– Det är väldigt viktigt att vi fortfarande minns att följa god handhygien och direktiv som gäller säkerhetsavstånd och när man hostar. Alla som har symptom på luftvägsinfektion, illamående eller diarré, skall kontakta hälsovårdscentralens infotelefon. I Borgå får man gå på coronatest inom ett dygn, poängterar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.