Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta i familjedagvården

En anställd i Borgå stads familjedagvård har konstaterats ha coronavirussmitta. Hälsovårdsmyndigheterna följer den smittades mående och den smittade har förordnats till karantän i sitt hem.

En anställd i Borgå stads familjedagvård har konstaterats ha coronavirussmitta. Hälsovårdsmyndigheterna följer den smittades mående och den smittade har förordnats till karantän i sitt hem.

Fyra barn har blivit exponerade för smittan. Vårdnadshavarna till alla exponerade har informerats om saken, och barnen har förordnats till hemkarantän. Om vårdnadshavarna inte har blivit informerade, har familjedagvårdsklienten inte haft kontakt med den smittade eller de exponerade.

Familjedagvårdstjänsterna fungerar i övrigt normalt.

– Coronaläget har varit bra i Borgå. Under några senaste veckor har läget ändå börjat förändras och smittorna och särskilt antalet exponerade ökat snabbare än tidigare, berättar chefläkare Kati Liukko. 

I Borgå har man hittills upptäckt totalt 48 coronasmittor. Antalet exponerade för smittan är i dagsläget 173.

– Coronan har inte gått över även om man nu har börjat avveckla restriktioner. Det är mycket viktigt att vi fortfarande kommer ihåg att iaktta en god handhygien samt anvisningar om hostande, säkerhetsavstånden och folksamlingar, poängterar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.