Hoppa till innehåll

Cykelenkäten i Borgå fick närmare 2 700 kartsvar

Enkäten om cykelvägar i Borgå som genomfördes som en del av utarbetande av programmet för främjande av cykeltrafiken i Borgå avslutades i slutet av augusti och gav närmare 2 700 kartsvar. Tack till alla som svarat!

Enkäten om cykelvägar i Borgå som genomfördes som en del av utarbetande av programmet för främjande av cykeltrafiken i Borgå avslutades i slutet av augusti och gav närmare 2 700 kartsvar. Tack till alla som svarat!

Svaren har utnyttjats för utarbetandet av programmet för främjande av cykeltrafiken i Borgå, och utöver detta utnyttjas svaren i regel i arbetet att utveckla förhållandena för cykeltrafiken.

Bland dem som svarat och gett sina kontaktuppgifter utlottades 10 presentkort på 20 euro till cykelaffärer. De lyckliga vinnarna har utlottats och vinnarna meddelas personligen.

Borgå stad önskar alla en god fortsättning på cykelåret!