Hoppa till innehåll

Daghemsverksamheten följer myndigheternas instruktioner

Antalet barn och vuxna och de allmänna instruktionerna följs upp dagligen inom småbarnspedagogiken. Vi har fått meddelanden av oroade vårdnadshavare som undrar varför daghem stängs och verksamheten koncentreras till vissa daghem.

Corona COVID-19

Antalet barn och vuxna och de allmänna instruktionerna följs upp dagligen inom småbarnspedagogiken. Vi har fått meddelanden av oroade vårdnadshavare som undrar varför daghem stängs och verksamheten koncentreras till vissa daghem.

Den nationella rekommendationen är att barnen vårdas hemma om möjligt. Tjänster inom småbarnspedagogiken erbjuds alla som behöver dem. Under den gångna veckan har antalet barn minskat betydligt i daghemmen och därför har vi stängt en del daghem. Endast 10–15 procent av barnen använder tjänsterna inom småbarnspedagogiken. 

– Genom att koncentrera dagvårdstjänsterna till vissa daghem kan vi garantera att personalen räcker till samt att kosthållningen och städningen lyckas även under en möjlig epidemi. Dessutom behöver hälsovården ständigt större personalresurser från olika sektorer, till exempel småbarnspedagogiken, säger Leila Nyberg, direktör för småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogiken har konsulterat hälsovården för att säkerställa att verksamhetsmiljön är så trygg som möjligt för både barn och vuxna.  

Finlands regering har fattat beslutet att begränsa offentliga sammankomster till tio personer och rekommenderar att man undviker onödig vistelse på offentliga platser. Begränsningarna tas i beaktande även i daghemmen trots att småbarnspedagogikens verksamhet inte anses motsvara offentliga sammankomster. 

Verksamheten i daghemmen ordnas i grupper på högst tio personer. Gruppens maxstorlek tas i beaktande hela dagen i alla funktioner både inne, ute och vid måltider. Vi undviker icke-nödvändiga möten och kontakter bland både barn och vuxna. Personalen minimerar sitt umgänge med varandra och ser till att hålla tillräckligt avstånd från varandra till exempel vid kaffepauser eller informationsmöten. Möten hålls bara då det är nödvändigt och i grupper på under tio personer. 

I daghemmen ser man till att upprätthålla en hög hygiennivå. När barnet kommer till dagis och har klätt av sig ytterkläderna tvättas händerna noggrant med tvål under en vuxens uppsikt. Händerna tvättas alltid efter utevistelse, efter wc-besök och före maten. 

I entréerna finns handdesinficeringsmedel med bruksanvisningar för föräldrarna. Entréerna används turvis och barngrupperna och vuxna har skilda wc-lokaler.

Vårdnadshavare och personal informeras regelbundet via Daisy om eventuella förändringar.