Hoppa till innehåll

Dags att anmäla sig till sensommarens simskolor

I Borgå simhall ordnas det i juli och augusti simskolor för barn på olika nivåer.

I Borgå simhall ordnas det i juli och augusti simskolor för barn på olika nivåer.

Anmälningen till simskolorna börjar tisdagen den 20 juli kl. 12 på adressen www.borga.fi/idrott-och-friluftsliv

Simskolorna samlas sammanlagt 5–10 gånger beroende på gruppen.

Före simskolans början sänds anvisningar om simskolpraxis till dem som anmält sig.

 Simskolor ordnas som följer:

  • familjesimskolor till barn i åldern 1–3 år och deras föräldrar
  • vattenlekskola och simskolor för nybörjare: barn i åldern 3–4 år och deras föräldrar
  • nybörjar 1-, nybörjar 2- samt fortsättnings- och tekniksimskolor för barn i åldern 5–6 år
  • nybörjar-, fortsättnings- och tekniksimskolor för barn i skolåldern
  • simskolor för specialbarn

Simskolor ordnas också på hösten. Anmälningen till simskolor som ordnas på hösten börjar på vecka 34. Ytterligare information finns närmare anmälningstidpunkten på adressen www.borga.fi/idrott-och-friluftsliv

 Eftersom staden vill erbjuda simundervisning till så många barn som möjligt kan ett och samma barn anmälas bara till en simskolegrupp eller reservplats.

 I den elektroniska webbanmälan behövs följande uppgifter: barnets namn, adress, vårdnadshavarens namn, telefonnummer, personbeteckning, uppgifter om fakturans mottagare och e-postadress (inte obligatorisk).

 Ytterligare information om grupper och anmälning finns på adressen www.borga.fi/idrott-och-friluftsliv