Hoppa till innehåll

De första coronavaccineringarna ges i Borgå den 11 januari

Coronavaccineringarna för en begränsad grupp inom social- och hälsovårdspersonalen i Borgå kommer, som det ser ut nu, i gång den 11 januari.

Coronavaccineringarna för en begränsad grupp inom social- och hälsovårdspersonalen i Borgå kommer, som det ser ut nu, i gång den 11 januari.

– Vi får den första vaccinleveransen så, att vi kan börja med vaccineringarna av personalen som vårdar coronapatienter i Borgå och närliggande kommuner den 11 januari. På grund av hållbarheten av det första vaccinet ges alla vaccineringar på Näse hälsostation, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Staden ger information om vaccineringarna direkt till målgrupperna, via pressen och på stadens webbsidor.

– Följande grupper som ska vaccineras är boendena i omsorgstjänster, hemvårdens klienter och klienter som hör till riskgrupper. Efter detta börjar man vaccinera medborgare enligt åldersgrupper med början från de äldsta åldersgrupperna samt övrig personal inom social- och hälsovårdstjänster. Efter att dessa grupper har blivit vaccinerade kan man börja vaccinera friska personer i arbetsför ålder, berättar chefläkare Kati Liukko.

– Än så länge vet vi inte hur tidtabellen ser ut för de andra vaccinerna. Som det nu ser ut kommer vaccineringarna att fortsätta åtminstone hela våren, fortsätter Liukko.

I ett senare skede, när det finns vaccin som har en bättre hållbarhet än det första vaccinet kommer vaccineringar att vid sidan av hälsostationen sannolikt ges i Kungsvägens arbetshälsa och i moderskaps- och familjerådgivningar.

– Vi uppmuntrar och önskar att man kommer aktivt till vaccineringar när det blir ens tur. Med en så omfattande vaccinationstäckning som möjligt får vi det bästa resultatet i förebyggandet av coronasmittor. Även om vaccineringen nu kommer igång så är det fortsättningsvis viktigt att sörja för en god handhygien, att hålla säkerhetsavstånd och använda munskydd enligt rekommendationerna, påminner Silvennoinen.