Hoppa till innehåll

Diskussionsmöte om Epoon koulu den 15 januari

Utredningen om framtiden för Epoon koulu har inletts och staden ordnar ett diskussionsmöte i Epoon koulu onsdagen den 15 januari kl. 18, Ebbovägen 734, 06200 Borgå.

Utredningen om framtiden för Epoon koulu har inletts och staden ordnar ett diskussionsmöte i Epoon koulu onsdagen den 15 januari kl. 18, Ebbovägen 734, 06200 Borgå.

– Utredningsarbetet om alternativen för Epoon koulus fortsättning är i gång och på diskussionstillfället vill vi höra vårdnadshavarnas tankar kring skolans framtid, säger utbildningsdirektör Jari Kettunen.

I Epoon koulu finns för tillfället 34 elever och enligt utbildningstjänsternas prognoser kommer antalet inte att öka inom de nuvarande elevupptagningsområdena under de närmaste åren. Konditionsundersökningen av Epoon koulu visar att skolfastigheten kräver grundlig renovering under de närmaste åren. 

Bildningsnämndens finskspråkiga utbildningssektion diskuterar ärendet på sitt möte den 16 januari. Utredningen och beslutsförslaget blir färdiga till bildningsnämndens möte den 23 januari.

Mera information:

utbildningsdirektör Jari Kettunen
tfn 040 514 1133
jari.kettunen@porvoo.fi